Регистър на училищата

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ, Село Рибново

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ
Информация

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ

Средно общообразователно училище Йордан Йовков е учебно заведение в село Рибново, Община Гърмен и е с курс на обучение от първи до дванадесети клас.

 

Старото име на учебното заведение е било Анещи Узунов. И днес учениците от училището ходят на поход до паметника на Анещи Узунов.


При създаването на училището то е било началнио /до пети клас/, по - късно е преобразувано в прогимназия до осми клас и след това в СОУ под името Йордан Йовков.

 

Днес учебното заведение в село Робново осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания.

 

СОУ Йордан Йовков подготвя и възпитава ученици, способни да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден, формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с будно гражданско съзнание и отговорно поведение.

 

Учебното заведение предлага обучение в общообразувателни паралелки. Учебните занятия се провеждат на две смени. Училището е с общинско финансиране.

 

В училището се работи за съхраняване, утвърждаване и развитие на националните и общочовешки ценности, за развитие на личния потенциал и качества на подрастващите.

 

За учениците се грижи екип от квалифицирани педагози, възпитавайки ги с много любов, давайки им знания и отлична подготовка.

 

Контакти

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ

Село Рибново, Община Разлог, oбщина Гърмен
Телефон: 075262225, 075262127

Още Училища в Община Разлог

Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа Рилска иглика, Долно Драглище

Центърът за специална образователна подкрепа Рилска иглика е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в село Долно Драглище, община Разлог, обл