Регистър на училищата

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Град Антоново

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Информация

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Средно общообразователно училище Св. Св. Кирил и Методий се намира в град Антоново, област Търговище.  Учебното заведение носи името на великите славянски просветители, създатели на българската азбука братята Кирил и Методий. Учебното заведение е с богата история, която се губи в далечното минало. Училището е създадено през есента на 1890 година от будни преселници, дошли в антоновския край от Западните   покрайнини след Освобождението. През 1923 година е построена първата сграда на училището, което по това време е средищна прогимназия. През 1970 година, осемдесет години след началото, е открита новата сграда на училището, в която се помещава и днес. През учебната 1982/1983 година е приет първият гимназиален випуск. Днес СОУ Св. Св. Кирил и Методий разполага със съвременна добре оборудвана база с добре обзаведени кабинети, три модерни компютърни зали, физкултурен салон, спортни площадки, общежитие и библиотека с богат библиотечен фонд. За успешното възпитание се грижат тридесет и осем високо квалифицирани преподаватели, които обучават триста седемдесет и осем ученици от три етноса - българи, турци и роми в седемнадесет паралелки и пет полуинтернатни групи от първи да дванадесети клас. От месец юни 2012 година директор на училището е г-жа Донка Петрова. Изтъкнати  възпитаници на училището са проф. д-р Виолета Димитрова - коремен хирург, доц. д-р Анета Димитрова - микробиолог, контраадмирал Марин Стоев, генерал Стефан Ризов и други.

Контакти

Средно общообразователно училище Свети Свети Кирил и Методий

Град Антоново, Община Антоново, бул. Тузлушки герой № 20
Телефон: 060712273
GSM: 060712272
Интернет сайт: www.sou-antonovo.hit.bg

Галерия

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Още Училища в Община Антоново

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Антоново

Средно общообразователно училище Св. Св. Кирил и Методий се намира в град Антоново, област Търговище. Учебното заведение носи името на великите славянски просветители, създатели на българската а