Регистър на училищата

Средно училище Хан Исперих, Град Нови пазар

авторитетно учебно заведение нови пазар

авторитетно учебно заведение нови пазар, високо качество на подготовка нови пазар, висококвалифицирани педагози нови пазар, добри педагози нови пазар, добро и качествено обучение нови пазар, извор на знание нови пазар, качествено образование нови пазар, културно образователен център нови пазар, образователен и духовен център нови пазар, предпочитано ученбо заведение нови пазар, просветно дело нови пазар, средище на духовна изява нови пазар, средно училище град нови пазар, средно училище хан исперих, средно училище хан исперих нови пазар, су нови пазар, су хан исперих нови пазар, съвременно и модерно училище нови пазар, съвременно учебно заведение нови пазар, трайни знания и умения нови пазар, учебно дело нови пазар, учебно заведение нови пазар, училище с богата история нови пазар, училище с добра база нови пазар, училище с дългогодишна история нови пазар, училище с утвърдени традиции нови пазар, център за просвета и култура нови пазар

Средно училище Хан Исперих
Информация

Средно училище Хан Исперих

Средно училище Хан Исперих, град Нови пазар е учебно заведение с богата история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции. Отворило врати, за да посрещне и да даде знания на своите любознателни възпитаници.


Основите на училищното обучение са поставени в далечното минало. През 1922 год. е разкрита частна паралелка IV-ти прогимназиален клас, a следващите години и паралеки до VIII-ми клас. Учебното заведение е именувано Общинско смесено реално училище, като занятията се водят в общинската училищна сграда.


Попради лиспна на помещения с решение на Министерството през 1926 год. гимназията е закрита. Строителството на нова училищна сграда започва през 1929 год., завършена и открита през 1930 год.

 

От 1932 год. в учебното заведение се организират курсове с преподаване на чужди езици - френски и немски език. До 1943/44 год. гимназията е непълна. От 1959 год. обучението се провежда в дневна и вечерна форма.


През 1973 год. учебното заведение вече е Политехническа гимназия с 12 паралеки със следите профили - шивашко производство, студена обработка на металите, курсове за професионални шофьори категория С. През 1978 год. е разкрита а паралелка с усилено изучаване на западен език от VIII-ми клас.


През 1981 год. е извършена реконструкция на училищната сграда. Развива се и извънкласната дейност, ТНТМ, кръжоци по машиностроене, естетика, картинг, математика, химия, биология, фотография и радиотехника.


В 92-годишната си история, учебното заведение значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции. Днес СУ Хан Исперих, град Нови пазар е училище с доказани възможности и перспективи. То е генератор на нови идеи, актуални експерименти, среда за изява на учители и ученици.


Предоставя качествено обучение от 1-ви до 12-ти клас, възпитание, развитие и успешно завършване на основно и средно образование. Изгражда знаещи и можещи личности с широка култура и национални добродетели.

 

Разполага с внушителна сграда, слънчеви и просторни класни стаи, специализирани кабинети по информатика, биология, физика, химия, физкултурен салон, спортна площадка, медицински и логопедичен кабинет. За учениците от 1-ви до 7-ми клас е осигурена целодневна организация на учебния ден. Всяко дете от 1-ви до 4-ти има самостоятелно гардеробче и електронни учебници.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.

 

Мисията и целта на педагозите е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.

 

Безспорият авторитет на СУ Хан Исперих, град Нови пазар се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Венцислава Добрева.

Контакти

Средно училище Хан Исперих

Град Нови пазар, Община Нови пазар, ул. Владимир Заимов 1
Телефон: 053725709
GSM: 0895680853

Галерия

Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих
Средно училище Хан Исперих

Още Училища в Град Нови пазар

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн Проф. д-р Асен Златаров

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн Проф. д-р Асен Златаров, Нови пазар

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн Проф. д-р Асен Златаров е учебно заведение в град Нови пазар. Училище с богата история, която през годините претърпява

Още Училища в Община Нови пазар

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн Проф. д-р Асен Златаров

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн Проф. д-р Асен Златаров, Нови пазар

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн Проф. д-р Асен Златаров е учебно заведение в град Нови пазар. Училище с богата история, която през годините претърпява

Средно училище Хан Исперих

Средно училище Хан Исперих, Нови пазар

Средно училище Хан Исперих, град Нови пазар е учебно заведение с богата история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции. Отворило врати, за да посрещне и да даде знан