Регистър на училищата

Средно училище Христо Ботев, Град Джебел

авторитена образователна институция джебел

авторитена образователна институция джебел, авторитена учебна институция джебел, висококвалифицирани педагози джебел, добро образование джебел, екип от отлични педагози джебел, извор на знание джебел, качествено и достъпно обучение джебел, качествено образование джебел, квалифицирани преподаватели джебел, огнище на национални традиции джебел, отлична учебна подготовка джебел, преподаватели с богат опит джебел, средище на знание джебел, средно учебно заведение джебел, средно училище джебел, средно училище христо ботев джебел, су джебел, су христо ботев джебел, училище с богата история джебел, училище с традиции джебел

Средно училище Христо Ботев
Информация

Средно училище Христо Ботев

Средно училище Христо Ботев, Джебел е учебно заведение с богата история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции.


Учебното дело в Шейх Джумая / някогашното име на Джебел / води началото си от далечната 1925 година, когато жадните за наука децата започват да сричат българското азбуки.


Училището е настанено и разполага с една единствена стая, в която има маса, сковани дъски, служещи за чинове и черна дъска. Единственото пособие е тебеширът. Но това не възпира малките любознателни възпитаници, които искат да се учат на четмо и писмо.


През 1927 год. поради нарастващият брой ученици налага нужда от повече класни стаи. На училището са предоставени стаи в двуетажната сграда на някогашния полицейски участък в центъра на града.


От 1929/30 учебна година училището се помещава в нова училищна сграда и е вече прогимназиално. Носи името на Св. Св. Кирил и Методий.


През 1936 година учебните занятия вече се провеждат в специално построена сграда - някогашният Център за работа с деца.


През 1959 год. българското училище Св. Св. Кирил и Методий и турското Назъм Хикмет се сливат, приемайки за свой патрон името на великия български поет и революционер Христо Ботев.


Но сградата се оказва доста малка, за да побере учениците от двете учебни заведения. Това налага построяването на ново училище, което през 1972 год. е разширено с надстрояването на втори етаж.


През 1974/1975 година основното училище прераства в Единно средно политехническо училище.


През 1985 год. учебните занятия стартират в новопостроената модерна училищна сграда, която разполага с добра база, включваща специализирани кабинети, просторни класни стаи, физкултурен салон, актова зала, столова и обширна спортна площадка.


В своята дългогодишна история ОУ Христо Ботев, Джебел непрекъснато се развива, обновява и модернизира. От първия учебен ден до днес, звънецът призовава своите възпитаници с труд и упорство да се учат и да помнят, че тяхния корен е тук на това място.


С всеотдайност и упоритост училището гради своя авторитет и върви напред. Учителският колектив се утвърждава, като сериозен методически център и училището е определено за базово, където децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваща иновативни и традиционни методи.


Усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес, повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

Преподавателите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.

 

Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

Успех за училището са профилираните паралелки с информатика и биология и паралелката с чуждоезиково обучение. Висок е процентът на младите възпитаници на училището, които продължават своето образование във висши учебни заведения.


ОУ Христо Ботев, Джебел предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски проекти, за повишване мотивацията за учене, разширяващи специфичните знания, умения и компетентности.


Всяка година децата с трепетно вълнение прекрачват прага на своето училище, което ги посреща с радост. Те растат пред очите му. После поемат по своя път и то ги изпраща с мъка, но получава най-добрата награда - те никога не го забравят.


Директор на учебното заведение е г-жа Нежиха Хасан.

Контакти

Средно общообразователно училище Христо Ботев

Град Джебел, Община Джебел, ул. Тракия 5
Телефон: 036322017
Факс: 036322017
Интернет сайт: soudjebel.net

Галерия

Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Джебел

Средно училище Христо Ботев

Средно училище Христо Ботев, Джебел

Средно училище Христо Ботев, Джебел е учебно заведение с богата история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции. Учебното дело в Шейх Джумая / някогашното име на Дже