Регистър на училищата

Средно училище Неофит Рилски, Град Долна баня

авторитетна учебна институция долна баня

авторитетна учебна институция долна баня, авторитетно училище долна баня, висококвалифицирани педагози долна баня, добро и качествено обучение долна баня, добро образование долна баня, добро учебно заведение долна баня, добър екип от педагози долна баня, долна баня, извор на знание долна баня, качествено обучение долна баня, неофит рилски долна баня, образователен и духовен център долна баня, педагози с богат опит долна баня, предпочитано училище долна баня, препоръчано училище долна баня, средище на духовност долна баня, средно училище долна баня, средно училище неофит рилски, средно училище неофит рилски долна баня, су долна баня, су неофит рилски, су неофит рилски долна баня, трайни знания и умения долна баня, учебно заведение долна баня, училище долна баня, училище неофит рилски долна баня, училище с добра база долна баня, училище с традиции долна баня

Средно училище Неофит Рилски
Информация

Средно училище Неофит Рилски

СОУ Долна баня

Средно училище Неофит Рилски, Долна баня е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение.

 

Отворило врати през далечната 1851 год., за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

 

Преди 160 години, през тежките години на турското робство, гордите родолюбци в Долна баня, разбрали силата на просвещението се захващат с богоугодно и спасително дело да дадат образование на децата си, за да запазят вяра, род и родина.

 

Долнобанското училище открито през есента на 1851 г. се помещава в малка стаичка, специално пристроена към къщата на родолюбивия долнобанец Стоичко Николов.

 

Дълги години училището е еднокласно с обучение от един учител, а главни предмети са писане и смятане, четене на църковни книги и заучаване молитви наизуст.

 

През 1878 г. след Освобождението селището продължава да расте и се развива, увеличава се броят на учениците и къщата на баба Милка Стойкова, която 12 години служи за училище, трудно побира децата, желаещи да учат.

 

Така, през 1879 г. местната управа решава да построи в центъра на селото нова училищна сграда. Строежът е извършен от майстори от град Пещера. Изградена е хубава постройка във възрожденски стил, с много прозорци на всяка стена, които да осигуряват повече светлина, обзаведена според тогавашните изисквания и възможности. Новопостроеното училище е първата обществена сграда в Долна баня след Освобождението. Запазена и до днес, тя е музей.

 

След редица промени и събития, през 1911 година общината взема решение да построи нова сграда, настоящата сграда на училището, със свои средства. Строежът е финализиран през 1918 година. Новото училище е голямо, масивно здание, изградено във възрожденски стил, с 12 просторни и светли класни стаи, 7 по-малки и физкултурен салон.
През учебната 1918-1919 г. е открит І-ви гимназиален клас с четирите паралелки със записани и постъпили 193 ученици - 143 момчета и 50 момичета.

 

Всяко училище има своя история на създаване, утвърждаване и развитие, но всичките имат една обща цел: да предоставят добро образование, да изградят личности и да дадат пълноценна професионална квалификация.

 

В началото на учебната 1944-1945 г. е открита непълна смесена гимназия - ІV, V, VІ /днешните VІІІ, ІХ и Х клас /, а през следващата година е разкрит и ХІ клас.

 

Поради материални трудности, за оизвестен период от време гимназията е затворена, до 1955-1956 г., когато Министерството на народната просвета отново открива гимназията като горен курс на Средното политехническо училище с плануван прием 250 ученици от VІІІ до ХІ клас са приети 427.

 

През учебната 1970-1971 г. е открита климатична паралелка за ІХ, Х и ХІ клас.

 

През всички тези немалко години Долнобанската гимназия е съкровена част от миналото и настоящето, една от емблемите на града.

 

СУ Неофит Рилски, Долна баня предлага обучение на деца от 1-ви до 12-ти клас. Паралелките, които функционират в училището, са: Непрофилирана, Паралелка с технологичен профил - Туризъм и Полуинтернатна.

 

Учебното заведение разполага с добре поддържана материална база, с кабинети по различните предмети: биология, химия, физика, изобразително изкуство, музика, с две зали по информационни технологии, физкултурен салон, библиотека, медицински кабинет и добре обзаведени стаи за целодневното обучение на децата.

 

Учебните занятия се провеждат в 2 смени и се водят от висококвалифицирани преподаватели. На учениците се предоставят възможности за извънкласни дейности.

 

СУ Неофит Рилски, Долна баня участва в редица проекти. Извършва се прием на ученици в Първи клас и прием след Седми клас.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които полагат усилия да изградят насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност.

 

През 2011 г. учебното заведение чества своята 160-годишнина. Малко са училищата в България, които честват такъв голям и светъл юбилей - 160 години просвета, средище на култура, поколения обучени деца на роден език, място, от което тръгват знаещи и можещи млади хора.

 

Живеейки в ново време, отдалечени на десетки години от началото, но запазили спомена за тях, поколенията преди нас, които не са забравили пътя към родното училище и както някога, така и днес, то е светлик, извор на просвета, култура и българщина.

 

Контакти

Средно училище Неофит Рилски

Град Долна баня, Община Долна баня, ул. Бистришка 2
Телефон: 071202578, 071203034, 071203032
Факс: 071203035
Интернет сайт: www.suneofitrilski.eu

Галерия

Средно училище Неофит Рилски
Средно училище Неофит Рилски
Средно училище Неофит Рилски
Средно училище Неофит Рилски
Средно училище Неофит Рилски
Средно училище Неофит Рилски
Средно училище Неофит Рилски
Средно училище Неофит Рилски
Средно училище Неофит Рилски
Средно училище Неофит Рилски
Средно училище Неофит Рилски
Средно училище Неофит Рилски

Още Училища в Община Долна баня

Средно училище Неофит Рилски

Средно училище Неофит Рилски, Долна баня

Средно училище Неофит Рилски, Долна баня е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило врати през далечн