Регистър на училищата

ФИЛИАЛ - ВРАЦА КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, Град Враца

ФИЛИАЛ - ВРАЦА КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Информация

ФИЛИАЛ - ВРАЦА КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Филиал проф. д-р Иван Митев Враца е структура на Медицински Университет - София. Държавно учебно заведение, едно от структурните звена на Медицински университет, акредитация №886/01.08.2008 година. Всяка от специалностите в него е с програмна акредитация.

 

Медицински колеж - Враца е създаден през 1951 година. Новооткритата институция е създадена, за да покрие нуждите от средни медицински кадри в Северозападна България.

 

Започват години на упорита работа, през които са постигнати успехи при организация на учебния процес. Ръководството на училището работи в тясно сътрудничество с лекари от врачанската болница, която е база за провеждане на практическото обучение.

 

В продължение на десет години училището се утвърждава като учебно заведение, обучаващо фелдшери от десет окръга - бившите Врачански, Видински, Благоевградски, Ловешки, Михайловградски, Пазарджишки, Плевенски, Кюстендилски и Пернишки окръзи.

 

През 1961/1962 година в Института е разкрит и втори профил - медицинска сестра с обща квалификация, а през 1966 година - профил детска медицинска сестра. Разкритите специалности подготвят здравни работници за нуждите на бившите Врачански, Михайловградски и Видински окръзи. В института са обучавани стоматологични медицински сестри.

 

През 1984 година института се премества в нова сграда, когато бившият Окръжен съвет предоставя първи и втори етаж на корпус 1 в Ученически комплекс - град Враца, където се намира и до днес.

 

Учебното заведение разполага с осем лекционни зали, семинарни зали, девет учебни кабинета, библиотека, компютърна зала, богато техническо оборудване със съвременни средства за онагледяване, книжарница и студентско общежитие.

 

През 1990 година е открита нова специалност акушерка, а през 2004 година - медицинска козметика.

 

През 2009 година Медицински колеж - Враца е преобразуван във Филиал - Враца в структурата на Медицински Университет - София.

 

Контакти

ФИЛИАЛ - ВРАЦА КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Град Враца, Община Враца, Университетски център, Корпус № І, ет. 1 и 2
Телефон: 092645176
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Враца