Регистър на училищата

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, Град Враца

възпитателен процес в атмосфера на хармония

възпитателен процес в атмосфера на хармония, обучение на деца с множество увреждания враца, обучение на деца с умствена изостаналост враца, обучение по специални учебни планове враца, обучение по специални учебни програми враца, помощно учебно заведение регион враца, помощно училище враца, помощно училище др петър берон, специално учебно заведение в регион враца, специално училище регион враца

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН
Информация

Информация

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПАД-Р ПЕТЪР БЕРОН е учебно заведение в регион Враца, за обучение на деца с умствена изостаналост и множество увреждания.


Единственото специално училище, в което се обучават и възпитават ученици със специални образователни потребности - умствена изостаналост, езиково-говорни нарушения и множество трайни болестни увреждания.

 

Обучението се осъществява съгласно специални учебни планове и програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

 

Училищният и педагогически екип се стреми да поддържа привлекателна среда на провеждане на образователно-възпитателния процес посредством атмосфера на хармония и сигурност, запазвайки училищните традиции и иновации в учебните и извънкласни дейности.

 


Развитието на ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, Враца е подчинено на принципите за приемственост между позитивните елементи на традицията, съществуващите условия и предизвикателствата на бъдещето.

 

 

Контакти

Хотел Замъка

Град Враца, Община Враца, ул. Преображенска 36
Телефон: 092624531

Галерия

Още Училища в Град Враца

Начално училище Иван Вазов

Начално училище Иван Вазов, Враца

Начално училище Иван Вазов, град Враца е извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции. Отворя врати през 1964 год., за да посрещне и да даде знания на своите люб

Средно училище Отец Паисий

Средно училище Отец Паисий, Враца

Средно училище Отец Паисий, Враца е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизв

СОУ с паралелки за придобиване на професионална квалификация Мито Орозов

СОУ с паралелки за придобиване на професионална квалификация Мито Орозов, Враца

СОУ с паралелки за придобиване на професионална квалификация Мито Орозов в град Враца е обособено специално към местата за лишените от свобода. Негов директор е Георги Ангелов Несторов. &n

СОУ НИКОЛА ВОЙВОДОВ

СОУ НИКОЛА ВОЙВОДОВ, Враца

СОУ „Никола Войводов” запазва най-добрите традиции в българското образование и ги интегрира с най-новите постижения от образователното пространство. Учителският колектив работи