Регистър на училищата

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, Град Враца

възпитателен процес в атмосфера на хармония

възпитателен процес в атмосфера на хармония, обучение на деца с множество увреждания враца, обучение на деца с умствена изостаналост враца, обучение по специални учебни планове враца, обучение по специални учебни програми враца, помощно учебно заведение регион враца, помощно училище враца, помощно училище др петър берон, специално учебно заведение в регион враца, специално училище регион враца

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН
Информация

Информация

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПАД-Р ПЕТЪР БЕРОН е учебно заведение в регион Враца, за обучение на деца с умствена изостаналост и множество увреждания.


Единственото специално училище, в което се обучават и възпитават ученици със специални образователни потребности - умствена изостаналост, езиково-говорни нарушения и множество трайни болестни увреждания.

 

Обучението се осъществява съгласно специални учебни планове и програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

 

Училищният и педагогически екип се стреми да поддържа привлекателна среда на провеждане на образователно-възпитателния процес посредством атмосфера на хармония и сигурност, запазвайки училищните традиции и иновации в учебните и извънкласни дейности.

 


Развитието на ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, Враца е подчинено на принципите за приемственост между позитивните елементи на традицията, съществуващите условия и предизвикателствата на бъдещето.

 

 

Контакти

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

Град Враца, Община Враца, кв. Медковец, ул. Огоста 4
Телефон: 092624531

Още Училища в Община Враца