Регистър на училищата

Вечерно средно училище Захари Стоянов, Град Бургас - Мисия и Визия

авторитетно вечерно училище бургас

авторитетно вечерно училище бургас, вечерна форма на обучение бургас, вечерно обучение бургас, вечерно средно училище бургас, вечерно средно училище захари стоянов, вечерно средно училище захари стоянов бургас, вечерно училище бургас, вечерно училище захари стоянов, вечерно училище икономическо развитие бургас, вечерно училище обществени науки бургас, вечерно училище община бургас, вечерно училище с безспорен авторитет бургас, вечерно училище с дългогодишна история бургас, вечерно училище с модерна база бургас, вечерно училище с традиции бургас, вечерно училище хуманитарни науки бургас, всу бургас, всу захари стоянов, всу захари стоянов бургас, качествено вечерно образование бургас, качествено вечерно обучение бургас, предпочитано вечерно училище бургас, препоръчано вечерно училище бургас, препоръчано вечерно училище област бургас, училище с вечерна форма на обучение бургас

Вечерно средно училище Захари Стоянов
Мисия и Визия

Мисия

 

 За да се справи с предизвикателствата на времето, в което живеем,  Вечерно средно училище Захари Стоянов, гр. Бургас поддържа високо качество и ефективност на образователния процес.

 

Създава конкурентна образователна и възпитателна среда, която подкрепя индивидуалното творческо и личностно развитие на всеки ученик.

 

Формира в учениците широка култура, национални добродетели и европейски манталитет. Те имат съвременно виждане за света и са конкурентоспособни, могат да да живеят успешно в България, обединена Европа и глобалния свят.

 

Целта е да осигури обучение, което да предостави стабилни знания в областта на информационните технологии и тяхното практическо приложение в учебния процес.

 

Идеята е училището да бъде привлекателно място за всички, които не са завършили образованието си.

 

Стреми се да създаде здрави партньорства и да развива взаимоотношения, базирани на толерантност и разбирателство.

 

Цели да помогне на младите хора да развият социални умения и да се научат как да общуват и да се държат правилно в обществото.

Визия

 Вечерно средно училище Захари Стояновгр. Бургас ще запази облика си и ще се развива като училище с вечерна форма на подготовка, което ще разшири обхвата на прием с нови паралелки от 8-ми клас и съответно от 5-ти, 6-ти и 7-ми, с два етапа на образователна степен:


основен: 5 - 7 клас


първи гимназиален етап: 8 - 10 клас профилирана и професионална


втори гимназиален клас 11 - 12 клас профилирана и професионална

 

Основният акцент е на качествения образователен процес, осъществяван от компетентни педагози, способни да следват стандартите на новия ЗПУО.

 

Ще бъдат заложени различни форми на обучение - самостоятелна и индивидуална, както и ще се продължи изграждането и модернизирането на учебната база.

 

Ще бъде предоставен екип от квалифицирани специалисти, психолог, екип, който ще извърши оценка и осигури допълнителна подкрепа за учениците, имащи нужда от приобщаване и социализация.

 

Ще се разработи Етичен кодекс на училищната общност, а библиотеката ще бъде превърната в любимо място за творчество и обучение.

 

Приоритет е идеята за изграждане на родолюбие чрез разширяване на инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на Бургас, Странджанския край и на родината ни.

Контакти

Вечерно средно училище Захари Стоянов

Град Бургас, Община Бургас, ж.к. Славейков, до бл. 5 в сградата на СУ Димчо Дебелянов, ет. 4
GSM: 0889827070, 0884452604
Интернет сайт: www.vsu-bs.com

Галерия

Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов

Още Училища в Град Бургас

Средно училище Иван Вазов

Средно училище Иван Вазов, Бургас

Средно училище Иван Вазов, Бургас отворя врати през 1958 г., за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето. Уче

Професионална Техническа Гимназия

Професионална Техническа Гимназия, Бургас

Професионална техническа гимназия е ново, модерно учебно заведение в град Бургас, кв. Акации, ул. Беласица. Едно от авторитетните училища в България, подготовящо технически специалисти със ср

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, Бургас

СУ Св. Св. Кирил и Методий, Бургас е наследник на първото българско училище в града и е най-голямото училище в област Бургас. Учебното заведение е открито през 1869 г. от ро

Професионална гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов

Професионална гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов, Бургас

Професионална гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов отвориля врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пъ

Средно училище Петко Росен

Средно училище Петко Росен, Бургас

Средно училище Петко Росен, град Бургас е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестн

Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский

Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский, Бургас

Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към нов