Регистър на училищата

ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, Село Професор Иширково

ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Информация

ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Привет от ОУ "Св. Кл. Охридски" с. Професор Иширково!
Желая да актуализирате справката за училището, понеже тази която върви е много стара.
ОУ "Св. Кл. Охридски е средищно, в което през учебната 2012-2013 г. се обучават 158 ученика, разпределени в осем парлалелки и 8 ПИГ.
Обучението е на целодневна организация на учебния процес. В училището се обучават ученици от селата Проф. Иширково, Йорданово, Смилец, Сърпово и Казимир, които се извозват с два училищни автобуса.
Директор Т. Славова

Контакти

ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Факс: 086742840

Още Училища в Община Силистра