Регистър на училищата

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, Град Ямбол

Галерия

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
Информация

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ съществува от 01 септември 1963 година като прогимназия, а от 15 септември 1979 година то е обявено за основно. Много години нашето училище с достойнство отстоява имиджа си на модерно учебно заведение с традиции и новаторство. В този смисъл не е случаен девизът ни “Конкуренция, развитие, успех!”.
Началото е поставено с 948 ученика, разпределени в 25 паралелки, с 44 учители, ръководени в продължение на 25 години от даровития и уважаван поколения наред педагог г-н Георги Кънев.
Училището разполага със специализирани кабинети, две компютърни зали, физкултурен салон, библиотека.
Мисията на нашето училище е да развива талантите и способностите на младите хора, за да бъдат успешни и конкурентноспособни в живота. Екип от висококвалифицирани и  мотивирани преподаватели работи всеотдайно за постигане на отлични резултати в учебно-възпитателния процес. Всички учители са с висше образование, като много от тях са носители  на втора квалификационна степен. Доказателство за престижа на училището е и фактът, че бивши наши ученици в настоящия момент са преподаватели в ОУ “Христо Смирненски”.
Утвърдена традиция е възпитаниците на ОУ “Христо Смирненски” да завоюват призови места в олимпиадите по математика, физика, биология, български език и литература. Множат се изявите по изобразително изкуство, спорт. Ежегодно се увеличава броят на учениците, постъпили с конкурсни изпити след седми клас.

Контакти

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

Град Ямбол, Община Ямбол, ул. Търговска 79
Факс: 046663320, 046665509
Интернет сайт: www.hr-smirnenski.com

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

Град Ямбол, Община Ямбол, ул. Търговска 79

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

Град Ямбол, Община Ямбол, ул. Търговска 79

Още Училища в Община Ямбол