Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА, Град Пловдив

гимназия пловдив

гимназия пловдив, гимназия по хранителни технологии пловдив, качествено професионално обучение пловдив, обучение по професия еколог, обучение по специалност топлотехника, пг пловдив, пг по хранителни технологии, пгхтт пловдив, пловдив, професия техник технолог в хвп, ученически клуб клио пловдив, училищен вестник клио

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
Информация

ПГХТТ, Пловдив е учебно заведение с дългогодишна история, води своето начало от далечната 1948 година. 

 

Успяло да се запази през годините, и днес е предпочитано учебно заведение, със съвременните методи на обучение.

 

Финансирането на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, Пловдив е държавно. Учебните занятия за всички ученици се провеждат в една смяна.

 

Към ПГХТТ, Пловдив функционира Център за професионално обучение, намиращ се на адреса на учебното заведение.

 

Учениците на ПГХТТ, Пловдив участват активно в разнообразни проекти и обществени инициативи. Възпитаниците му печелят грамоти, призове и призание за своите умения и познания. Учебното заведение издава училищен вестник Клио, функционират училищно радио и ученически клуб със същото наименование.

 

Гимназистите участват както в състезания с хуманитарна насоченост, така и в такива с природо-матемарическа, представяйки се винаги на изключително високо ниво.

 

През 2015 год. ПГХТТ - град Пловдив, получи почетна грамота за принос в развитието на Хранителната и питейната промишленост и за активна подкрепа дейността на СХП.
Това високо признание не е случайно! Възпитаниците и преподавателите на учебното заведние от години, ангажирано и отговорно, осъществяват съвместна дейност със СХП на национални и с международно участие научно - практически конференции, симпозиуми, изложения, изложби и други.

 

В ЦПО към ПГХТТ, Пловдив се предлага и осъществява практически насочено обучение на курсисти с цел улесняване процеса на адаптацията им в бързо променящата се социално-икономическа среда.

 

Курсистите, обучаващи се в Център за професионално обучение към Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, Пловдив се обучават за придобиване на степен на професионална квалификация; професионална квалификация по част от професия; обучение, съгласно европейските регламенти с цел сертифициране на работещи лица в съответната област.

 

 

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА

Град Пловдив, Община Пловдив-град, бул. Васил Априлов 156
Телефон: 032952838, 032955018
Факс: 032952838
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД