Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА, Град Пловдив - ЦПО към ПГХТТ

гимназия пловдив

гимназия пловдив, гимназия по хранителни технологии пловдив, качествено професионално обучение пловдив, обучение по професия еколог, обучение по специалност топлотехника, пг пловдив, пг по хранителни технологии, пгхтт пловдив, пловдив, професия техник технолог в хвп, ученически клуб клио пловдив, училищен вестник клио

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ЦПО към ПГХТТ

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА предлага:

 

Практически насочено обучение на курсистите с цел улесняване на процеса на адаптацията им в бързо променящата се социално икономическа среда.

 

Отговаряйки на предизвикателствата на външното обкръжение, нашите програми за обучение са ориентирани да изграждат в участниците увереност и умения за активна реализация в областта на съвременните технологии и техника.

 

ЦПО проявява професионална мобилност и взаимосвързаност в рамките на дадено професионално направление и различните специалности към него, синхронизирана с Европейските изисквания и регламенти.

 


ЦПО към ПГХТТ, Пловдив обучава за:

 

  • придобиването степен на професионална квалификация

 

  • професионална квалификация по част от професията

 

  • обучение съгласно европейските регламенти с цел сертифициране на работещия в съответната област персонал

 

 

 

град Пловдив
бул.Васил Априлов № 156
e-mail: pghtt_plov@abv.bg

 

Лице за контакти:
Костадинка Кирова
тел.: 032503802, 0889540851

 

 

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА

Град Пловдив, Община Пловдив-град, бул. Васил Априлов 156
Телефон: 032952838, 032955018
Факс: 032952838
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД