Регистър на училищата

ПГ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТУРИЗЪМ, Град Ямбол

Галерия

ПГ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТУРИЗЪМ
ПГ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТУРИЗЪМ
ПГ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТУРИЗЪМ
ПГ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТУРИЗЪМ
ПГ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТУРИЗЪМ

ПГ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТУРИЗЪМ
Информация

ПГ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТУРИЗЪМ

Град Ямбол е разположен в Югоизточен регион на България и е част от община Ямбол, Област Ямбол.  Професионалната Гимназия по Хранителни Технологии и Туризъм се намира в град Ямбол. Началото на училището е от далечната 1963 година, когато то е създадено като Техникумът по хранително - вкусова промишленост. През учебната 1967/68 учебна година към техникума се открива и СПТУ за подготовка на изпълнителски кадри за хранително - вкусоватa промишленост. През 1970 година е открита нова учебна сграда на ТХВП с кабинети по всички изучавани предмети, лаборатории по химия и техно - химичен контрол и микробиология, учебна работилница, физкултурен комплекс и стол. Днес техникумът се нарича Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм.Гимназията разполага със собствената учебно - производствена база, която включва 21 класни стаи, 3 компютърни кабинета, 1 кабинет за чуждоезиково обучение, снабден с компютърна техника, 3 лоборатории, 8 учебни работилници със самостоятелни работни места по: шлосерство и стругарство, ремонтна практика, хладилна техника, производство на хлебни и сладкарски изделия, на млечни продукти, обществено хранене и сервиране. Част от производственото обучение се провежда и в базовите предприятия, частни фирми от ХВП и заведенията за обществено хранене.

Контакти

ПГ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТУРИЗЪМ

Град Ямбол, Община Ямбол, ул. Търговска № 85
Телефон: 046669440
GSM: 046669441
Факс: 046669532
Email: pghtt@abv.bg
Интернет сайт: www.pghtt-yambol.com/

ПГ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТУРИЗЪМ

ПГ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТУРИЗЪМ

Още Училища в Община Ямбол