Регистър на училищата

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, Град Ямбол - Екип

гимназия по земеделие христо ботев ямбол

гимназия по земеделие христо ботев ямбол, гимназия с ученическо общежитие ямбол, кадри за механизация на земеделието ямбол, механизация на селското стопанство ямбол, пгз христо ботев ямбол, подготовка на кадри в сфера земеделие ямбол, ппепоръчано рофесионално училище ямбол, предпочитана професионална гимназия ямбол, професионална гимназия по земеделие ямбол, професионална гимназия с безспорен авторитет ямбол, професионална гимназия с добър атестат ямбол, професионална гимназия ямбол, професионално училище по земеделие ямбол, професионално училище христо ботев ямбол, специалност горско и ловно стопнаство ямбол, традиции в професионалното образование ямбол, утвърдено и водещо учебно заведение ямбол, училище с дългогодишна история ямбол, училище с история и традиции ямбол

Галерия

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Екип

РЪКОВОДСТВО

 

инж. Тодор Тодоров - Директор на ПГЗ

 

Румяна Кирова Кирова - Заместник-директор по Учебната дейност


Силвия Янчева - Заместник-директор по Учебно- производствената дейност

 


ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 


инж.Тодор Тодоров - Директор - Здравословни и безопасни условия на труд

 

Румяна Кирова - ЗДУД - История и цивилизация

 

Силвия Янчева - ЗДУПД - Почвознание

 

Милена Грозева - Информатика и ИТ

 

Теодора Добрева - Български език и литература

 

Стоянка Василева - Английски език, Чужд език по професията

 

Гергана Чирпанлиева - Български език и литература, Руски език

 

Мариана Бадова - Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

 

Надя Вълчева - Математика, Информационни технологии

 

Величка Георгиева - Физика и астрономия, възпитател

 

Кристина Танева - География и икономика

 

Светлин Иванов - Физическо възпитание и спорт

 

Станислав Иванов - История и цивилизация, Философия, Психология, Етика и право, Свят и личност

 

Димитър Динев - Механизация на горското стопанство, Трактори и автомобили, Селскостопански машини

 

Димитър Цонев - Хидравлика, Технология на металите, Автоматизация, Електротехника, Експлоатация на земеделска техника, Диагностика и ремонт, Производствена практика

 

Кольо Колев - УП по специални предмети

 

Ангел Ангелов - УП по специални предмети

 

Генчо Генов - Управление на МПС категория В, УП по специални предмети

 

Николай Маджаров - Управление на МПС категория ТкТ, УП по специални предмети

 

Петър Михалев - специални предмети

 

Илиан Бонев - Управление на МПС категория В

 


ВЪЗПИТАТЕЛИ

 


Стоян Стоянов - възпитател

 

Катя Динева - възпитател

 

Контакти

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Град Ямбол, Община Ямбол, ул. Милин камък 6
Телефон: 046669460
Email: pgz@abv.bg
Интернет сайт: www.pgz-yambol.com

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Още Училища в Община Ямбол