Регистър на училищата

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, Град Ямбол - Екип

гимназия по земеделие христо ботев ямбол

гимназия по земеделие христо ботев ямбол, гимназия с ученическо общежитие ямбол, кадри за механизация на земеделието ямбол, механизация на селското стопанство ямбол, пгз христо ботев ямбол, подготовка на кадри в сфера земеделие ямбол, ппепоръчано рофесионално училище ямбол, предпочитана професионална гимназия ямбол, професионална гимназия по земеделие ямбол, професионална гимназия с безспорен авторитет ямбол, професионална гимназия с добър атестат ямбол, професионална гимназия ямбол, професионално училище по земеделие ямбол, професионално училище христо ботев ямбол, специалност горско и ловно стопнаство ямбол, традиции в професионалното образование ямбол, утвърдено и водещо учебно заведение ямбол, училище с дългогодишна история ямбол, училище с история и традиции ямбол

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Екип

РЪКОВОДСТВО

 

инж. Тодор Тодоров - Директор на ПГЗ

тел: 046 / 66 94 63

 

Румяна Кирова Кирова - Заместник-директор по Учебната дейност

тел.: 0892233757


инж. Силвия Янчева - Заместник-директор по Учебно- производствената дейност

 тел: 0893564939


ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 


инж.Тодор Тодоров - Директор - Здравословни и безопасни условия на труд; Двигатели с вътрешно горене

 

Румяна Кирова - ЗДУД - История и цивилизация

 

инж. Силвия Янчева - ЗДУПД - Растениевъдство

 

Димитрина Манолова - Ръководител направление ИКТ; Информационни технологии; Физика и астрономия; Химия и опазване на околната среда

 

Добринка Павлова - Български език и литература; Чужд език по професията - Английски

 

Гинка Димитрова - Български език и литература

 

Надежда Ганчева - Български език и литература

 

Гергана Чирпанлиева - Руски език; Чужд език по професията - Руски

 

Гиника Бакалова - Руски език; Чужд език по професията - Руски

 

Стоянка Василева - Английски език, Чужд език по професията - Английски

 

Поля Атанасова - Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

 

Надя Вълчева - Математика, Информационни технологии

 

инж. Даниела Сотирова - Информационни технологии; Изобразително изкуство; Икономика; Техническа механика; Техническо чертане

 

Надежда Христова - Математика; Физика и астрономия

 

Велина Радоева - География и икономика; История и цивилизации; Философия

 

Станислав Иванов - История и цивилизации, Философия; Гражданско образование

 

Стоян Стоянов - Физическо възпитание и спорт; Спортни дейности

 

Светлин Иванов - Физическо възпитание и спорт; Спортни дейности

 

инж. Диан Динев - Диагностика и ремонт, Експлоатация на земеделска техника, Селскостопанска техника

 

инж. Димитър Цонев - Двигатели с вътрешно горене; Технология на материалите, Автоматизирани системи в земеделието; Хидравлични и пневматични устройства, Електротехника и електроника

 

инж. Петър Михалев - Трактори и Автомобили; Безопасност на движението; Земеделска техника

 

инж. Жана Райкова - Земеделска техника; Експлоатация на земеделската техника; Технологии на отглеждане на земеделски култури; Екологично законодателство; Фуражопроизводство

 

Неделчо Василев - Агроекология; Растениевъдство;Производство на растителна продукция; Биологично растениевъдство; Екологичен мониторинг; Основи на екологията

 

инж. Краса Стефанова - Животновъдство; Производство на животинска продукция; Биологично животновъдство; Анатомия и физиология

 

Инж. Петър Левков - Основи на земеделието; Трайни насаждения; Растениевъдство; Аналитични методи за изследване на природните ресурси

 

Йордан Йорданов - Учебна практика

 

инж. Борислав Бонев - Учебна практика

 

Стоян Стоянов - Учебна практика

 

Желязко Въртигоров - Учебна практика


Илиан Бонев - Управление на МПС категория В; Учебна практика


Йонко Йовчев - Управление на МПС категория В; Учебна практика


Николай Маджаров - Управление на МПС категория ТкТ; Учебна практика

 


ВЪЗПИТАТЕЛИ

 

 

Георги Карапачов - Възпитател


Дойчо Иванов - Възпитател


Тодор Тотев - Възпитател

 

 

Контакти

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Град Ямбол, Община Ямбол, ул. Милин камък 6
Телефон: 046669460, 046669463
Интернет сайт: pgz-yambol.com

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Галерия

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Още Училища в Град Ямбол

ОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

ОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ, Ямбол

ОУ Димчо Дебелянов - Ямбол съществува от 1936/1937 г, като Йосиф Първи с 2 полудневни детски градини, 4 паралелки начален етап и 10 паралелки основен курс на обучение. От съхранените в държавен

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ РАКОВСКИ

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ РАКОВСКИ, Варна

Варненска търговска гимназия Г. С. Раковски води своето начало от далечната 1904 година с името Търговско практическо училище. Помещава се в частно здание. Училището е с тригодишен курс на обу

ОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ

ОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ, Ямбол

През учебната 2010/2011 г. в ОУ Йордан Йовков се обучават 693 ученика, които са разпределени в три степени на обучение: Предучилищна група - 2 групи 5 годишни и 3 групи 6 годишни де

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, Ямбол

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ съществува от 01 септември 1963 година като прогимназия, а от 15 септември 1979 година то е обявено за основно. Много години нашето училище с достойнство отстоява имиджа си на мод