Регистър на училищата

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, Град Ямбол - Материална база

гимназия по земеделие христо ботев ямбол

гимназия по земеделие христо ботев ямбол, гимназия с ученическо общежитие ямбол, кадри за механизация на земеделието ямбол, механизация на селското стопанство ямбол, пгз христо ботев ямбол, подготовка на кадри в сфера земеделие ямбол, ппепоръчано рофесионално училище ямбол, предпочитана професионална гимназия ямбол, професионална гимназия по земеделие ямбол, професионална гимназия с безспорен авторитет ямбол, професионална гимназия с добър атестат ямбол, професионална гимназия ямбол, професионално училище по земеделие ямбол, професионално училище христо ботев ямбол, специалност горско и ловно стопнаство ямбол, традиции в професионалното образование ямбол, утвърдено и водещо учебно заведение ямбол, училище с дългогодишна история ямбол, училище с история и традиции ямбол

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Материална база

 

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, Ямбол разполага със съвременна материално - техническата база, която включва 14 класни стаи, 6 специализирани учебни кабинета, два от които оборудвани с интерактивни дъски, заседателна зала с мултимедия, библиотека, 2 компютърни, 1 ресурсен и 1 медицински кабинети, както и кабинетите на административния персонал.

 

Учебният корпус за провеждане на часовете по практика и лаборатория се състои от 3 учебни работилници и 2 лаборатории.

 

Гимназията разполага с най-големия училищен спортен комплекс в региона, състоящ се от физкултурен салон, модерна спортна площадка, отговоряща на всички изисквания за провеждане на часовете по физическо възпитание и спортни дейности и училищен стадион с реални размери, на чиито терен се провеждат част от общинските ученически спортни мероприятия.

 

За кормилната практика на учениците, обучаващи се за придобиване на свидетелство за управление на МПС – Категория В и Категории Ткт, Твк и Твк-З гимназията разполага с два учебни полигона.

 

В часовете по РМТА учениците обработват 260 дка. училищна земя с помощта на притежавания машинно-тракторен парк.

 

През учебната 2018/2019 год. в резултат на одобрен проект на учебното заведение, свързан с кампанията на ПУДООС Обичам природата - и аз участвам, в училищния двор бе изградена учебна оранжерия, бе закупена мото-фреза за обработване на учебния лозов масив, както и мобилна учебна лаборатория за измерване чистотата на почвата, въздуха и водата.


Гимназията стопанисва 5 пчелни семейства и притежава необходимия пчеларски инвентар за тяхното обслужване.

 

Учениците, обучаващи се придобиване на свидетелство за управление на МПС, категория "В" провеждат своята кормилна практика на два леки автомобила Renault Clio и Audi A4.

 

За превоз на учениците до фирмите-партньори за провеждане на практическо обучение в реална работна среда Гимназията разполага с микробус и училищен автобус.

 

Към настоящия момемнт в ПГЗ Христо Ботев се обучават 345 ученици в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение в следните специалности:

 

Дневна форма на обучение

 

  • Механизация на селското стопанство

 

  • Пчеларство и бубарство

 

  • Говедовъдство

 

  • Агроекология

 

  • Производител на селскостопанска продукция

 

  • Трайни насаждения

 

Задочна форма на обучение

 

  • Механизация на селското стопанство

 

За удобство на възпитаниците от различните краища на страната е налично ученическо общежитие с 50 места и 3-ма възпитатели.

 

Контакти

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Град Ямбол, Община Ямбол, ул. Милин камък 6
Телефон: 046669460, 046669463
Интернет сайт: pgz-yambol.com

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Галерия

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Още Училища в Град Ямбол

ОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

ОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ, Ямбол

ОУ Димчо Дебелянов - Ямбол съществува от 1936/1937 г, като Йосиф Първи с 2 полудневни детски градини, 4 паралелки начален етап и 10 паралелки основен курс на обучение. От съхранените в държавен

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ РАКОВСКИ

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ РАКОВСКИ, Варна

Варненска търговска гимназия Г. С. Раковски води своето начало от далечната 1904 година с името Търговско практическо училище. Помещава се в частно здание. Училището е с тригодишен курс на обу

ОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ

ОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ, Ямбол

През учебната 2010/2011 г. в ОУ Йордан Йовков се обучават 693 ученика, които са разпределени в три степени на обучение: Предучилищна група - 2 групи 5 годишни и 3 групи 6 годишни де

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, Ямбол

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ съществува от 01 септември 1963 година като прогимназия, а от 15 септември 1979 година то е обявено за основно. Много години нашето училище с достойнство отстоява имиджа си на мод