Регистър на училищата

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, Град Ямбол - Материална база

гимназия по земеделие христо ботев ямбол

гимназия по земеделие христо ботев ямбол, гимназия с ученическо общежитие ямбол, кадри за механизация на земеделието ямбол, механизация на селското стопанство ямбол, пгз христо ботев ямбол, подготовка на кадри в сфера земеделие ямбол, ппепоръчано рофесионално училище ямбол, предпочитана професионална гимназия ямбол, професионална гимназия по земеделие ямбол, професионална гимназия с безспорен авторитет ямбол, професионална гимназия с добър атестат ямбол, професионална гимназия ямбол, професионално училище по земеделие ямбол, професионално училище христо ботев ямбол, специалност горско и ловно стопнаство ямбол, традиции в професионалното образование ямбол, утвърдено и водещо учебно заведение ямбол, училище с дългогодишна история ямбол, училище с история и традиции ямбол

Галерия

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Материална база

 

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, Ямбол разполага със съвременна материално - техническата база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на учениците.

 

Гимназията разполага с кабинети, лаборатории и работилници за отделните професии и специалности, компютърни зали и учебни автомобили.

 

Професионално-техническата подготовка на учениците се осъществява в 13 учебни кабинета, 7 класни стаи, 12 работилници, 2 лаборатории, физкултурен салон и в 3 компютърни кабинета.

 

Към настоящия момемнт в ПГЗ Христо Ботев се обучават 289 ученици в дневна и задочна форма на обучение в следните специалности:

 

  • Механизация на селското стопанство

 

  • Горско и ловно стопнаство

 

За удобство на възпитаниците от различните краища на страната е построено ученическо общежитие с общ брой на учениците 50 и 3-ма възпитатели.

 

Контакти

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Град Ямбол, Община Ямбол, ул. Милин камък 6
Телефон: 046669460
Email: pgz@abv.bg
Интернет сайт: www.pgz-yambol.com

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Още Училища в Община Ямбол