Регистър на училищата

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, Град Ямбол - Учебна база

гимназия по земеделие христо ботев ямбол

гимназия по земеделие христо ботев ямбол, гимназия с ученическо общежитие ямбол, кадри за механизация на земеделието ямбол, механизация на селското стопанство ямбол, пгз христо ботев ямбол, подготовка на кадри в сфера земеделие ямбол, ппепоръчано рофесионално училище ямбол, предпочитана професионална гимназия ямбол, професионална гимназия по земеделие ямбол, професионална гимназия с безспорен авторитет ямбол, професионална гимназия с добър атестат ямбол, професионална гимназия ямбол, професионално училище по земеделие ямбол, професионално училище христо ботев ямбол, специалност горско и ловно стопнаство ямбол, традиции в професионалното образование ямбол, утвърдено и водещо учебно заведение ямбол, училище с дългогодишна история ямбол, училище с история и традиции ямбол

Галерия

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев
Учебна база

 

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, Ямбол разполага с материално - техническата база, която осигурява обучението по предложените специалности.

 

Разполага с обособени кабинети по растениевъдство, биология, история, философски дисциплини, икономика, селскостопански машини, кабинет по чужди езици, трактори и автомобили, електротехника, горско и ловно стопанство, химия, математика, география, информационни технологии.

 

Учебното заведение разполага с добре оборудвани библиотека, медицински кабинет, физкултурен салон, спортни площадки, учебен полигон за подготовка на водачи на МПС и работилници.

 

Производствената практика се провежда в реална работна среда във фирми партньори на училището – Земеделска кооперация в село Роза, в село Чарда, Спас - Сюлейман Джанбаз в село Зимница, Интерлесомат. На учениците се дава възможност да придобият опит като част от професионалното им обучение.

 

За провеждането на учебна практика има учебни работилници по специалните предмети: "трактори и автомобили" и селскостопанска техника, необходими за обучението на учениците по специалността "Механизация на селското стопанство".

 

Компютърното обучение се провежда в кабинети с индивидуално работно място за всеки ученик, свързани в мрежа и постоянен интернет.

 

Чуждоезиковото обучение по английски и руски с акцент върху професионалната терминология.

 

Екип от правоспособни учители, амбициозни и мотивирани преподаватели и педагози, рабоят отговорно за авторитета на училището и за добрата общообразователна и практическа подготовката на бъдещи земеделски специалисти.

 

 

Контакти

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Град Ямбол, Община Ямбол, ул. Милин камък 6
Телефон: 046669460
Email: pgz@abv.bg
Интернет сайт: www.pgz-yambol.com

Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев

Още Училища в Община Ямбол