Регистър на училищата

Професионална Техническа Гимназия, Град Бургас

гимназия с добра материална база бургас

гимназия с добра материална база бургас, добре обзаведено ученическото общежитие, желано място за отдих и самоподготовка, качественo обучение на специалисти, качествена подготовка на специалисти, климатизирано общежитие с интернет достъп, модерно обзаведени компютърни зали бургас, ново модерно учено зведение в бургас, оборудвана учебна работилница по топлотехника, обучение по радио и телевизионна техника бургас, професионална техническа гимназия бургас, птг бургас, разнообразие на извънучилищни дейности, специализирани кабинети с хранилища бургас, специалисти по вентилационни съоръжения бургас, специалисти по климатични съоръжения бургас, специалисти по отоплителни съоръжения бургас, специалисти по хладилни съоръжения бургас

Професионална Техническа Гимназия
Информация

Професионална техническа гимназия

 

 

Професионална техническа гимназия е ново, модерно учено зведение в град Бургас, кв. Акации, ул. Беласица.

 

Едно от авторитетните училища в България, подготовящо технически специалисти със средно образование. Учебното заведение задоволява интересите на младите хора към съвременните технически науки.

 

Прилагането на иновационни методи адаптира обучението, съобразявайки го с бързо променящите се условия на икономическия пазар и нуждата от качествени специалисти.

 

За да бъдат възпитаниците конкурентоспособни в променящите се условия на съвременния свят, училището адекватно реагира и въвежда нови учебни специалности в годините на своето развитие.

 

Професионалната техническа гимназия, Бургас предлага подготовка на специалисти по климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни съоръжения.

 

Учебната дейност протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми. В педагогическата практика се използват нови образователни модели, интерактивни методи, методи на проектите, за мобилизиране на творческия потенциал и на двете страни в процеса на обучение и учене „чрез правене“( т.е. в работата).

 

Професионална техническа гимназия, Бургас разполага с добра материална база, включваща:

 

Специализирани кабинети с хранилища за учебно - техническите средства и техниката.

 

Модерно обзаведените компютърни зали с непрекъснатият достъп до интернет.

 

Кабинет за обучение по Радио и телевизионна техника, оборудван с мултимедия, компютър и лаптопи.

 

Учебна работилница по Топлотехника, оборудвана със стенд за монтаж на климатици, различни инструменти и уреди, необходими за провеждане на качествено обучение.

 

Добре обзаведено ученическото общежитие, желано място за отдих и самоподготовка на възпитаниците. Стаи с по две или три легла, климатизирани, с интернет достъп, топлоподаване и кабелна телевизия. 

 

ПГТ град Бургас е мултикултурно училище. Възпитателната система осигурява пълноценни условия за социализация на учениците, независимо от социалния и етнически състав и формира отношения на толерантност и демократичност в училищната среда.

 

Позитивният психоклимат, създаден от Педагогическия колектив, осигурява и гарантира доброто развитие на учениците.

 

Утвърдени са отношения на сътрудничество между учители и ученици, родители, институции и организации - съчетаване на масови, групови и индивидуални форми на работа и тяхната приемственост.

 

Безспорният авторитет на Професионална техническа гимназия, Бургас се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо учебно заведение в град Бургас.

 

Екип от отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.

 

Репутацията на Професионална техническа гимназия, Бургас се гради върху солидните традиции на учебното заведение, както и славата на завършили образованието си в него.

 

Директор на ПТГ, Бургас е г-жа Фотинка Въргова.

 

Контакти

Професионална техническа гимназия

Град Бургас, Община Бургас, кв. Акации, ул. Беласица
Телефон: 056852284, 056715359, 056854233
GSM: 0887619599, 0885217897
Интернет сайт: www.ptgburgas.com

Галерия

Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия

Още Училища в Град Бургас

Професионална гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов

Професионална гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов, Бургас

Професионална гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов отвориля врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пъ

Средно училище Петко Росен

Средно училище Петко Росен, Бургас

Средно училище Петко Росен, град Бургас е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестн

Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский

Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский, Бургас

Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към нов

Професионална гимназия по дървообработване Георги Кондолов

Професионална гимназия по дървообработване Георги Кондолов, Бургас

Професионална гимназия по дървообработване Георги Кондолов, Бургас е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пъ