Регистър на училищата

Професионална Техническа Гимназия, Град Бургас

авторитетно учебно заведение бургас

авторитетно учебно заведение бургас, висококачествено образование бургас, висококачествено обучение бургас, висококвалифицирани преподаватели бургас, гимназия бургас, гимназия с добра материална база бургас, добре обзаведено ученическо общежитие бургас, качественo обучение на специалисти, качествена подготовка на специалисти бургас, качествено средно бургас, климатизирано общежитие с интернет достъп бургас, модерна гимназия бургас, модерно обзаведени компютърни зали бургас, модерно средно училище бургас, ново модерно учебно заведение в бургас, оборудвана учебна работилница по топлотехника, обучение на технически специалисти бургас, обучение по радио и телевизионна техника бургас, предпочитана гимназия бургас, препоръчана гимназия бургас, професионална техническа гимназия бургас, пт гимназия бургас, птг бургас, разнообразие на извънучилищни дейности бургас, специализирани кабинети с хранилища бургас, специалисти по вентилационни съоръжения бургас, специалисти по климатични съоръжения бургас, специалисти по отоплителни съоръжения бургас, специалисти по хладилни съоръжения бургас, средно техническо образование бургас

Професионална Техническа Гимназия
Информация

Професионална техническа гимназия

Професионална техническа гимназия, БургасПрофесионална техническа гимназия е ново, модерно учебно заведение в град Бургас, кв. Акации, ул. Беласица.

 

Едно от авторитетните училища в България, подготовящо технически специалисти със средно образование. Учебното заведение задоволява интересите на младите хора към съвременните технически науки.

 

Прилагането на иновационни методи адаптира обучението, съобразявайки го с бързо променящите се условия на икономическия пазар и нуждата от качествени специалисти.

 

За да бъдат възпитаниците конкурентоспособни в променящите се условия на съвременния свят, училището адекватно реагира и въвежда нови учебни специалности в годините на своето развитие.

 

Професионалната техническа гимназия, Бургас предлага подготовка на специалисти по климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни съоръжения.

 

Учебната дейност протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми. В педагогическата практика се използват нови образователни модели, интерактивни методи, методи на проектите, за мобилизиране на творческия потенциал и на двете страни в процеса на обучение и учене „чрез правене“( т.е. в работата).

 

Професионална техническа гимназия, Бургас разполага с добра материална база, включваща:

 

  • Специализирани кабинети с хранилища за учебно-техническите средства и техниката;

 

  • Модерно обзаведени компютърни зали с непрекъснат достъп до интернет;

 

  • Кабинет за обучение по Радио и телевизионна техника, оборудван с мултимедия, компютър и лаптопи;

 

  • Учебна работилница по Топлотехника, оборудвана със стенд за монтаж на климатици, климатици сплит-система и прозоръчен тип, манометричен блок, конусна дъска, тръборез, бутилка пропан-бутан, газозаваръчен апарат, компресор за вакуумиране, везна и вакуумпомпа в стенд за зареждане, пробен стенд за електрическа инсталация, тръбогип за огъване, влагомер и всички видове инструменти и уреди, необходими за провеждане на качествено обучение.

 

  • Открити спортни площадки

 

  • Фитнес зала

 

Коридорите са ремонтирани и обновени, а за сигурността на персонала и учениците е на разположение непрекъснато видеонаблюдение, както и рестриктивен пропускателен режим за външни лица.

 

Добре обзаведеното ученическо общежитие е желано място за отдих и самоподготовка на възпитаниците. В него има стаи с по две или три легла, климатизирани, с интернет достъп, топлоподаване и кабелна телевизия. 

 

ПГТ град Бургас е мултикултурно училище. Възпитателната система осигурява пълноценни условия за социализация на учениците, независимо от социалния и етнически състав и формира отношения на толерантност и демократичност в училищната среда.

 

Позитивният психоклимат, създаден от Педагогическия колектив, осигурява и гарантира доброто развитие на учениците.

 

Утвърдени са отношения на сътрудничество между учители и ученици, родители, институции и организации - съчетаване на масови, групови и индивидуални форми на работа и тяхната приемственост.

 

Безспорният авторитет на Професионална техническа гимназия, Бургас се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо учебно заведение в град Бургас.

 

Екип от отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.

 

Репутацията на Професионална техническа гимназия, Бургас се гради върху солидните традиции на учебното заведение, както и славата на завършили образованието си в него.

 

Директор на ПТГ, Бургас е инж. Радка Костадинова.

 

Контакти

Професионална техническа гимназия

Град Бургас, Община Бургас, кв. Акации, ул. Беласица
GSM: 0898974768, 0885217897
Интернет сайт: ptgburgas.com

Галерия

Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия
Професионална Техническа Гимназия

Още Училища в Град Бургас

Вечерно средно училище Захари Стоянов

Вечерно средно училище Захари Стоянов, Бургас

Вечерно средно училище Захари Стоянов, Бургас е училище с дългогодишна история, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Училище с ясна визия за бъдещото с

Средно училище Иван Вазов

Средно училище Иван Вазов, Бургас

Средно училище Иван Вазов, Бургас отворя врати през 1958 г., за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето. Уче

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, Бургас

СУ Св. Св. Кирил и Методий, Бургас е наследник на първото българско училище в града и е най-голямото училище в област Бургас. Учебното заведение е открито през 1869 г. от ро

Професионална гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов

Професионална гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов, Бургас

Професионална гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов отвориля врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пъ

Средно училище Петко Росен

Средно училище Петко Росен, Бургас

Средно училище Петко Росен, град Бургас е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестн

Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский

Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский, Бургас

Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към нов