Регистър на училищата

УНИВЕРСИТЕТ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ, Град Бургас

бургас

бургас, корпоративен маркетинг магистър, обучение професионален бакалавър бургас, специалност биотехнологии бакалавър, специалност биотехнологии бургас, специалност неорганични химични технологии, специалност технология на водата, технология на водата бакалавър, технология на нефта и газа магистър, университет асен златаров, университет бургас, университет професор д р асен златаров, факултет по обществени науки бургас, факултет по природни науки бургас, факултет по технически науки бургас, финансов мениджмънт магистър, химично инженерство бакалавър

Галерия

УНИВЕРСИТЕТ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ
УНИВЕРСИТЕТ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ
УНИВЕРСИТЕТ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ

УНИВЕРСИТЕТ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ
Информация

Университет Проф. д-р Асен Златаров, Бургас е основан на 06.10.1963 година с издаден Указ № 162 на МС, като химико-технологичен институт.

 

 

През 1968 година Институтът променя своето наименование. Новото име на висшето учебно заведение е Висш химико-технологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“.
С Решение на Народното събрание от 1995 година, Институтът е утвърден като Университет Проф. д-р Асен Златаров, Бургас.

 


Университетът е институционално акредитиран с решение №16 от 17.05.2007 година на Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от 6 години.

 

 

Университет Професор  д-р Асен Златаров, Бургас е единственият държавен университет в Югоизточна България.

 

 

В Университета се провежда обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и магистър. Обучение се осъществява и в научна образователна степен „доктор“.

 

 

Висшето учебно заведение разполага със съвременна материално-техническа база, съответстваща с държавните изисквания за качество на обучението. Базата се състои от 6 учебни корпуса, спортна база, 3 студентски общежития, 3 студентски стола и ценър за медицинско обслужване.

 

 

Създават се възможности за научни специализации и учебна практика на преподаватели и студенти, обмен на лектори, учебна и научна литература.

 

 

Образователният процес и научната дейност се подпомагат от звената – Департамент за чуждоезиково обучени, Централна научноизследователска лаборатория, Компютърен център, Библиотечно информационене комплекс, Център за кариерна развитие, Учебно-производствен комплекс, Издателска база.

 

 

“РАЗВИТИЕ, РАСТЕЖ, ИНВЕСТИЦИИ, ДОХОДИ”.

Контакти

УНИВЕРСИТЕТ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ

Град Бургас, Община Бургас, бул. Проф. Яким Якимов 1
Телефон: 056716407, 056860041
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Бургас

Професионална гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов

Професионална гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов, Бургас

Професионална гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов отвориля врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя

Средно училище Петко Росен

Средно училище Петко Росен, Бургас

Средно училище Петко Росен, град Бургас е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестн

Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский

Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский, Бургас

Професионална гимназия по химични технологии Акад. Н. Д. Зелинский е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към нов

Професионална гимназия по дървообработване Георги Кондолов

Професионална гимназия по дървообработване Георги Кондолов, Бургас

Професионална гимназия по дървообработване Георги Кондолов, Бургас е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пъ