Регистър на училищата

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Град Благоевград

авторитетно учебно заведение благоевград

авторитетно учебно заведение благоевград, авторитетно училище с професионална насоченост, бивша солунска гимназия, бивша солунска гимназия благоевград, благоевград, висококачествено образование благоевград, водещо учебно заведение благоевград, гимназия кирил и методий благоевград, гимназия с хуманитарен профил благоевград, добра професионална подготовка благоевград, добро професионално обучение благоевград, квалифицирани педагози благоевград, национална хуманитарна гимназия, нхг благоевград, нхг кирил и методий благоевград, нхг св св кирил и методий благоевград, обучение профил изкуства, училище с музикален профил благоевград, училище с профил изкуства благоевград, училище с хуманитарен профил, хуманитарна гимназия благоевград, хуманитарна гимназия кирил и методий благоевград, хуманитарна паралелка с чужд език

Галерия

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Информация

национална хуманитарна гимназия благоевградНХГ Св. Св. Кирил и Методий, Благоевград е учебно заведение, открито със заповед на Министъра на народната просвета от 29.08.1991 година.

 

Гимназията е правоприемник и продължител на Политехническа гимназия Св.Св. Кирил и Методий – бивша Солунска.

 

В момента в НХГ Св. Св. Кирил и Методий, Благоевград  се обучават 614 ученика, работят 56,5 преподаватели и 12 служители.

 

Профилите, в които се извършва обучението на възпитаниците на Гимназията, са: „Хуманитарени науки“, „Предприемачески„ „Обществени науки“, “Музика“ и „Изобразително изкуство“.

 

Профилираното обучение в училището стартира през 1984 година, когато е приета 1 паралелка ученици, с разширено изучаване на изобразително изкуство.

 

Пет години по-късно – 1989 година, е приета първата паралелка с разширено изучаване на Музика, от 1991 година вече се осъществява разширено изучаване на Български език и литература.

 

В Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Благоевград се извършва прием на ученици след завършен 7 клас. Приемът е в профилирани паралелки с интензивно изучаване на английски, немски език или испански език и следните профилиращи предмети – Български език и литература, История, Философия, Английски език, Музика, Изобразително изкуство, Информационни технологии.

 

На учениците е осигурена възможност за стимулиране на техните интереси и творчески заложби. Възпитаниците на Гимназията могат да избират втори чужд език, СИП или друга извънкласна дейност. Предлага се опцията за работа по проекти „Твоят час“, „Подкрепа за успех“, „Превенция на зависимости в училище“.

 

Учениците, обучаващи се в Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Благоевград участват в различни общински и национални конкурси, олимпиади и състезания и много други мероприятия, от които печелят награди и отличия. 


Активна роля в училищния живот играят Ученическият съвет и Училищното настоятелство.

 

Участие в националнии оперативни програми:


НП „Ученически олимпиади и състезания“
НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
НП „Без свободен час“
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ – Подкрепа за успех.

 

Училище на годината – Благоевград 2015 / 2017

Училище на годината - Благоевград 2015Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Благоевград е един от победителите в конкурса "Училище на годината - Благоевград 2015". Конкурсът се организира от Община Благоевград.

 

 

 

 

Учебното заведение получи приз от Община Благоевград, като победител в конкурса " Училище на годината - Благоевград 2017 ".

 

 

Контакти

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий

Град Благоевград, Община Благоевград, ул. Цанко Церковски 2
Телефон: 073831315, 073885286
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Благоевград