Регистър на училищата

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Град Благоевград - Материално-техническа база

авторитетно учебно заведение благоевград

авторитетно учебно заведение благоевград, авторитетно училище с професионална насоченост, бивша солунска гимназия, бивша солунска гимназия благоевград, благоевград, висококачествено образование благоевград, водещо учебно заведение благоевград, гимназия кирил и методий благоевград, гимназия с хуманитарен профил благоевград, добра професионална подготовка благоевград, добро професионално обучение благоевград, квалифицирани педагози благоевград, национална хуманитарна гимназия, нхг благоевград, нхг кирил и методий благоевград, нхг св св кирил и методий благоевград, обучение профил изкуства, училище с музикален профил благоевград, училище с профил изкуства благоевград, училище с хуманитарен профил, хуманитарна гимназия благоевград, хуманитарна гимназия кирил и методий благоевград, хуманитарна паралелка с чужд език

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Материално-техническа база

 

 НХГ Св.Св. Кирил и Методий Благоевград

 

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Благоевград разполага със:


Библиотека „Константин Величков”


библиотека константин величков НХГ св.св. кирил и методийФонд - над 9 800 тома книги. Площ на библиотеката - 70 кв.м.,с обособена читалня.
През 2005 г., със съфинансирането по Проект на Обществен благотворителен фонд – USAID е извършен ремонт и библиотеката има просторно и уютно помещение с един компютър за ученици с интернет връзка, ксерокс и един компютър за въвеждане книгите в електронен каталог.

 

 

 

 

 

 

 


Компютърни кабинети

 


Училището разполага с 2 кабинета по Информационни техногии със съвременна компютърна техника. Също така е изградена училищна мрежа /LAN/ с постоянен достъп до Internet и е обзаведен кабинет по програмата "i-клас", даващ връзка към НОМ /Националната Образователна Мрежа/. Предлагаме качествено обучение от докаказали се професионалисти по съвременни учебни планове.

 

 компютърни кабинет НХГ Кирил и Методий

 


Кабинети по изобразително изкуство:


РИСУВАНЕ:


Рисуването е основен проблем в обучението по изобразително изкуство. Академичното и творческо изобразяване на натурата, проблемите на натюрморта, класическите гипсови модели, глава от натура - това са фундаментални задачи на обучението по рисуване, подпомогнато от обучението по перспектива, скици и анатомия. обучението се преминава от рисуване на натюрморт в осми и девети клас, на череп, анатомични детайли и гипсова глава в десети клас. Учебният процес по рисуване е обвързан с паралелното обучение по Пластична Анатомия и Перспектива. Формират се естетически критерии и творческо въображение в интерпретирането на натурата. Задълбоченото обучение по рисуване дава стабилна основа и подготовка за кандидатсването във висши учебни заведения по изкуствата.

 

 кабинети по рисуване нхг благоевград

 

 


ЖИВОПИС:


Живопис е вид изобразително изкуство и предствалява нанасяне на цветни бои върху хартия, платно, дърво, стена, стъкло, коприна и други. Принципно тя се изгражда на баланса между топли и студени цветове. Нейни изразни средства са мазката, цветното петно, фактурата на живописния слой. От първостепенно значение за нея е колоритът.


Целта на обучението по живопис е ученикът да притежава и прилага знания и умения за цветови хармонии, за линейна и въздушна перспектива и композиция, както и създаването на богато колоритно решение на творбата, експресивност и определена динамика и сила на емоционалното въздействие. Прилагат съответни подходи при решаване на проблема.

 

 обучение по живопис благоевград

 

 обучение по живопис благоевград

 


ГРАФИКА:


Графиката е вид изобразителното изкуство, чиито основни изразни средства са линията, щрихът, петното. Принципно е базирана на баланса между черно и бяло. Възможно е в нея да присъстват един или повече допълнителни цветове, но акцентът не е върху колорита.
Учениците се запознават с високопечатни и дълбокопечатни графични техники. Учебно – творческите задачи включват монотипия, кредов картон, изпълнение на отпечатъци от апликирана основа, рисунки с перо, четка и туш, линогравюра, суха игла, офорт и др. Изпълняват се графични варианти в жанровете натюрморт, пейзаж, фигура, фигурална и нефигурална композиция и жанровете на приложната графика. От особено значение е учениците да се подтикват към творческо мислене, така, че учениците да вложат избразително мислене, въображение и фантазия.

 

 обучение по графика благоевград

 


ДЪРВОРЕЗБА:


обучение по дърворезба благоевградДърворезбата е художествена обработка на дървесината чрез изрязване (резбоване) на различни декоративни мотиви, изображения и ли композиции.
Целта на студиото е да обучи млади творци, даващи нов живот на стародавната българска традиция за художествена работа с дърво. Извеждането на образи и идеи от непосредственият природен материал създава искрена интимност и топлота при изработването на художествената творба. Богатството в традиционната българска дърворезба се интерпретира в обучението със съвременно зв учене. Последователно се овладяват уменията по стилизация, изграждане на орнамента и фигуралната композиция в декоративната пластика. Изграждат се технически и технологически уме ния при работата с дърво. Студиото има подходяща за обучение база.

 


ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН:  

 


обучение по текстилен дизайн благоевградХудожествения текстил е вид приложно изобразително изкуство,представлаващо надгражда щ етап от развитието на изобразителнито и зкуство ,съчетаващ уменията по рисуване,живопис,графика , пластичен израз идруги.
Представлява нанасяне на бои върху хартия,платно,дъ рво,стена,стъкло,коприна и др.

 

 

 

 

 


ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН:

 

нхг св. св. кирил и методий благоевград

 


КАБИНЕТИ ПО МУЗИКА:

 

 обучение по музика благоевград

 


ХОРОВА ЗАЛА

 

 

 

училище с хорова зала благоевград

 


КАБИНЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК

 

 

училище с педагогически съветник благоевград

 


ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ

 

 

гимназия с лекарски кабинет благоевград

Контакти

НАЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Град Благоевград, Община Благоевград, ул. Цанко Церковски 2
Телефон: 073831315, 073885286
Интернет сайт: nhg-blg.com

Галерия

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий

Още Училища в Град Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград, Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Благоевград е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Благоевград

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащ

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски, Благоевград

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в Благоевград. Води начал

Природо - математическата гимназия Академик Сергей Корольов

Природо - математическата гимназия Академик Сергей Корольов, Благоевград

Природо - математическа гимназия Акад. Сергей П. Корольов, Благоевград е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.  

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, Благоевград

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Наследник на първото техническо училище в областта, създадено през 1959 г. за нуждите на развиваща