Регистър на училищата

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Град Благоевград - Материално-техническа база

авторитетно учебно заведение благоевград

авторитетно учебно заведение благоевград, авторитетно училище с професионална насоченост, бивша солунска гимназия, бивша солунска гимназия благоевград, благоевград, висококачествено образование благоевград, водещо учебно заведение благоевград, гимназия кирил и методий благоевград, гимназия с хуманитарен профил благоевград, добра езикова подготовка благоевград, добро образование благоевград, елитна гимназия благоевград, квалифицирани педагози благоевград, национална хуманитарна гимназия, национална хуманитарна гимназия благоевград, нхг благоевград, нхг кирил и методий благоевград, нхг св св кирил и методий благоевград, образцова гимназия благоевград, обучение профил изкуства, училище с високи постижения благоевград, училище с доказани възможности благоевград, училище с музикален профил благоевград, училище с профил изкуства благоевград, училище с хуманитарен профил, хуманитарна гимназия благоевград, хуманитарна гимназия кирил и методий благоевград, хуманитарна паралелка с чужд език

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Материално-техническа база

 
НХГ Св.Св. Кирил и Методий Благоевград

 

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Благоевград разполага със:

 


Библиотека „Константин Величков”

 


библиотека константин величков НХГ св.св. кирил и методий

 

 

Фонд - над 9 800 тома книги. Площ на библиотеката - 70 кв.м.,с обособена читалня.
През 2005 г., със съфинансирането по Проект на Обществен благотворителен фонд – USAID е извършен ремонт и библиотеката има просторно и уютно помещение с един компютър за ученици с интернет връзка, ксерокс и един компютър за въвеждане книгите в електронен каталог.

 

 


Компютърни кабинети

 


Училището разполага с 2 кабинета по Информационни техногии със съвременна компютърна техника. Също така е изградена училищна мрежа /LAN/ с постоянен достъп до Internet и е обзаведен кабинет по програмата "i-клас", даващ връзка към НОМ /Националната Образователна Мрежа/. Предлагаме качествено обучение от докаказали се професионалисти по съвременни учебни планове.

 

 компютърни кабинет НХГ Кирил и Методий

 


Кабинети по изобразително изкуство:

 


РИСУВАНЕ:


Рисуването е основен проблем в обучението по изобразително изкуство. Академичното и творческо изобразяване на натурата, проблемите на натюрморта, класическите гипсови модели, глава от натура - това са фундаментални задачи на обучението по рисуване, подпомогнато от обучението по перспектива, скици и анатомия. обучението се преминава от рисуване на натюрморт в осми и девети клас, на череп, анатомични детайли и гипсова глава в десети клас. Учебният процес по рисуване е обвързан с паралелното обучение по Пластична Анатомия и Перспектива. Формират се естетически критерии и творческо въображение в интерпретирането на натурата. Задълбоченото обучение по рисуване дава стабилна основа и подготовка за кандидатсването във висши учебни заведения по изкуствата.

 

 кабинети по рисуване нхг благоевград

 


ЖИВОПИС:


Живопис е вид изобразително изкуство и предствалява нанасяне на цветни бои върху хартия, платно, дърво, стена, стъкло, коприна и други. Принципно тя се изгражда на баланса между топли и студени цветове. Нейни изразни средства са мазката, цветното петно, фактурата на живописния слой. От първостепенно значение за нея е колоритът.


Целта на обучението по живопис е ученикът да притежава и прилага знания и умения за цветови хармонии, за линейна и въздушна перспектива и композиция, както и създаването на богато колоритно решение на творбата, експресивност и определена динамика и сила на емоционалното въздействие. Прилагат съответни подходи при решаване на проблема.

 

 обучение по живопис благоевград

 

 обучение по живопис благоевград

 


ГРАФИКА:


Графиката е вид изобразителното изкуство, чиито основни изразни средства са линията, щрихът, петното. Принципно е базирана на баланса между черно и бяло. Възможно е в нея да присъстват един или повече допълнителни цветове, но акцентът не е върху колорита.
Учениците се запознават с високопечатни и дълбокопечатни графични техники. Учебно – творческите задачи включват монотипия, кредов картон, изпълнение на отпечатъци от апликирана основа, рисунки с перо, четка и туш, линогравюра, суха игла, офорт и др. Изпълняват се графични варианти в жанровете натюрморт, пейзаж, фигура, фигурална и нефигурална композиция и жанровете на приложната графика. От особено значение е учениците да се подтикват към творческо мислене, така, че учениците да вложат избразително мислене, въображение и фантазия.

 

 обучение по графика благоевград

 

 


ДЪРВОРЕЗБА:

 


обучение по дърворезба благоевград

 

 

Дърворезбата е художествена обработка на дървесината чрез изрязване (резбоване) на различни декоративни мотиви, изображения и ли композиции.
Целта на студиото е да обучи млади творци, даващи нов живот на стародавната българска традиция за художествена работа с дърво. Извеждането на образи и идеи от непосредственият природен материал създава искрена интимност и топлота при изработването на художествената творба. Богатството в традиционната българска дърворезба се интерпретира в обучението със съвременно зв учене. Последователно се овладяват уменията по стилизация, изграждане на орнамента и фигуралната композиция в декоративната пластика. Изграждат се технически и технологически уме ния при работата с дърво. Студиото има подходяща за обучение база.

 


ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН:  

 


обучение по текстилен дизайн благоевград

 

 

Художествения текстил е вид приложно изобразително изкуство,представлаващо надгражда щ етап от развитието на изобразителнито и зкуство ,съчетаващ уменията по рисуване,живопис,графика , пластичен израз идруги.
Представлява нанасяне на бои върху хартия,платно,дъ рво,стена,стъкло,коприна и др.

 

 

 


ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН:

 

 

нхг св. св. кирил и методий благоевград

 


КАБИНЕТИ ПО МУЗИКА:

 

 обучение по музика благоевград

 


ХОРОВА ЗАЛА

 

 

училище с хорова зала благоевград

 


КАБИНЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК

 

 

училище с педагогически съветник благоевград

 


ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ

 

 

гимназия с лекарски кабинет благоевград

Контакти

Националната хуманитарна гимназия Св. Св. Кирил и Методий

Град Благоевград, Община Благоевград, ул. Цанко Церковски 2
Телефон: 073831315, 073885286
Интернет сайт: nhg-blg.com

Галерия

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий

Още Училища в Град Благоевград

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски, Благоевград

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в Благоевград. Води начал

Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски

Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски, Благоевград

Средно училище с изучаване на чужди езици Св. Климент Охридски, Благоевград е учебно заведение с дългогодишна история, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

Природо - математическа гимназия Академик Сергей Корольов

Природо - математическа гимназия Академик Сергей Корольов, Благоевград

Природо - математическа гимназия Акад. Сергей П. Корольов, Благоевград е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Благоевград

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по път

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград, Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Благоевград е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, Благоевград

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Наследник на първото техническо училище в областта, създадено през 1959 г. за нуждите на развиваща