Регистър на училищата

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Град Благоевград - Обучение

авторитетно учебно заведение благоевград

авторитетно учебно заведение благоевград, авторитетно училище с професионална насоченост, бивша солунска гимназия, бивша солунска гимназия благоевград, благоевград, висококачествено образование благоевград, водещо учебно заведение благоевград, гимназия кирил и методий благоевград, гимназия с хуманитарен профил благоевград, добра професионална подготовка благоевград, добро професионално обучение благоевград, квалифицирани педагози благоевград, национална хуманитарна гимназия, нхг благоевград, нхг кирил и методий благоевград, нхг св св кирил и методий благоевград, обучение профил изкуства, училище с музикален профил благоевград, училище с профил изкуства благоевград, училище с хуманитарен профил, хуманитарна гимназия благоевград, хуманитарна гимназия кирил и методий благоевград, хуманитарна паралелка с чужд език

Галерия

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Обучение

 


Профилите, в които се извършва обучението на възпитаниците на Гимназията, са:

 

  • „Хуманитарни науки“

 

  • „Обществени науки“

 

  • „ Предприемачески“

 

  • „Музика“

  

  • „Изобразително изкуство“.


Профилираното обучение в училището стартира през 1984 година, когато е приета 1 паралелка ученици, с разширено изучаване на изобразително изкуство.


Пет години по-късно – 1989 година, е приета първата паралелка с разширено изучаване на Музика, от 1991 година вече се осъществява разширено изучаване на Български език и литература.

 

В Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Благоевград се извършва прием на ученици след завършен 7-ми клас.


Приемът е в паралелка с профил „Хуманитарни науки“ е с интензивно изучаване на английски и задължителни профилиращи предмети – Български език и литература, История и цивилизация. Друг чужд език по избор - немски, френски, испански.


Приемът в паралелки с профил „ Обществени науки“ е с интензивно изучаване на испански език и задължителни профилиращи предмети – История и цивилизация, Философия. Друг чужд език - английски.

 

В паралелки с профил „Предприемачески“ е с интензивно изучаване на немски език и задължителни профилиращи предмети – Предприемачество, Информационни технологии. Друг чужд език - английски.

 

Приемът в паралелки с профил „Музика“ с интензивно изучаване на английски език и задължителни профилиращи предмети - Музика и Информационни технологии. Друг чужд език по избор - немски, френски, испански.

 

В паралелки с профил „Изобразително изкуство“ с интензивно изучаване на английски език и задължителни профилиращи предмети - Изобразително изкуство и Информационни технологии. Друг чужд език по избор - немски, френски, испански.

 

 

Контакти

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий

Град Благоевград, Община Благоевград, ул. Цанко Церковски 2
Телефон: 073831315, 073885286
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Благоевград