Регистър на училищата

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Град Благоевград - Проекти

бивша солунска гимназия

бивша солунска гимназия, благоевград, гимназия кирил и методий благоевград, национална хуманитарна гимназия, нхг св св кирил и методий благоевград, обучение профил изкуства, училище с хуманитарен профил, хуманитарна гимназяи благоевград, хуманитарна паралелка с чужд език

Галерия

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий
Проекти

1.Клуб по радиожурналистика ръководител Ир . Реджова


2. Европейски средношколски клуб – Общество на знанието- ръководител Н. Куколев


3. Face to face («ПЪЛНО 6») ръководител К. Калибацева и С. Марковска


4. Участие в пилотен проект „ Езиково диференциране“


5. Проект „Да научим” – целите на хилядоляетието за развитие на ООН – 8 цели в 8 обучения – ръкводител: К.Калибацева


6. ИКТ в образованието – прочване в училищата – ръковдител: М. Велячка


7. Проект „Моят регион в Еврпа” – електронен журнал – Р. Войнова


8. Програма „Младежта в действие”, проект „Едно голямо кино: „Да бъдеш мъж, да бъдеш жена днес в Европа” – среща 19 – 26 октомври 2011г. в Междунроден дом Зонненберг, Германия – ръководител Р. Войнова


9. Национална програма „С грижа към всяко дете” – модул „Осигуряване на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” – Ир. Реджова


10. Проект „Евроскола” – ръководител Ел. Илиева


11. Проект „Моето първо работно място” – Д. Митева и В. Колев


12. Мярка „Без свободен час” – Д. Китова


13. Проект „Образът на другите” – проект на Гьоте институт – Р. Войнова


14. Да направим училището по привлекателно“Успех“ ръководител М. Митов

 

15. Наръчник на училищния координатор


16. Музейна сбирка


17. Еразъм +

Контакти

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий

Град Благоевград, Община Благоевград, ул. Цанко Церковски 2
Телефон: 073885286, 073831315
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Благоевград