Регистър на училищата

Училища в Община Благоевград

Общини в Област Благоевград

Училища в Община Благоевград

Училища 1-15 от 27 в Община Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград, Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Благоевград е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални