Регистър на училищата

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград

интегриране на децата с различия благоевград

интегриране на децата с различия благоевград, методически дейности благоевград, педагогически дейности благоевград, приобщаващо образование благоевград, психолози и опитни педагози благоевград, регионален център за подкрепа благоевград, ресурсни учители благоевград, ресурсно подпомагане на деца благоевград, ресурсно подпомагане на деца със соп благоевград, ресурсно подпомагане на ученици благоевград, ресурсно подпомагане на ученици със соп, рцпппо благоевград, рцпппо област благоевград, специализирано обслужващо звено благоевград, център даряващ вярва и надежда благоевград, център даряващ любов и надежда благоевград, център за подпомагане на деца със соп благоевград, център за подпомагане на на ученици със соп, център за приобщаващо образование благоевград

Галерия

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Информация

Информация

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Благоевград е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

Центърът се занимава с педагогически и методически дейности, подкрепящи процеса на приобщаващото образование в област Благоевград.

 

РЦПППО - Благоевград е специализирано обслужващо с обхват на дейност, свързана с подкрепа на процеса на приобщаващото образование и реализиране на образователните политики насочени към:

 

  • Организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;

 

  • Квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;

 

  • Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите, уредени в ЗПУО;


Екип от квалифицирани педагогически специалисти - ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатор на слуха и говора работят с редица училища и детски заведения в област Благоевград.


РЦПППО - Благоевград поддържа контакти с обучители, лекари и университетски преподаватели, специализирали в различни области на медицината, специалната педагогика и психологията, които подпомагат повишаването на квалификацията на кадрите в центъра.

 

Директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Благоевград е е г-жа Десислава Радкова.

 

Контакти

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград

Град Благоевград, Община Благоевград, ул. Братя Иванови 7
Телефон: 073833341
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Благоевград