Регистър на училищата

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград - Грижа за децата

интегриране на децата с различия благоевград

интегриране на децата с различия благоевград, методически дейности благоевград, педагогически дейности благоевград, приобщаващо образование благоевград, психолози и опитни педагози благоевград, регионален център за подкрепа благоевград, ресурсни учители благоевград, ресурсно подпомагане на деца благоевград, ресурсно подпомагане на деца със соп благоевград, ресурсно подпомагане на ученици благоевград, ресурсно подпомагане на ученици със соп, рцпппо благоевград, рцпппо област благоевград, специализирано обслужващо звено благоевград, център даряващ вярва и надежда благоевград, център даряващ любов и надежда благоевград, център за подпомагане на деца със соп благоевград, център за подпомагане на на ученици със соп, център за приобщаващо образование благоевград

Галерия

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград
Грижа за децата

Децата и учениците със специални образователни потребности, са по-самотни, по-тъжни, по-добри, по-уязвими, но и по-можещи! Те са голяма част от нашия живот, жадуващи за внимание и обич.

 

За тях полагат грижи екип от квалифицирани педагогически специалисти - ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатор на слуха и говора:

 

Ресурсни учители

 

В различните учебни и детски заведения на област Благоевград с децата и учениците със специални образователни потребности задължително работят ресурсни учители.
При липса на такъв, изискват този специалист от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или от друга институция, лицензирана да предоставя социални услуги на деца.

 

Психолози

 

Психолозите работят с деца и ученици със специални образователни потребности по места - в учебни и детски заведеня в областта. Ако не са част от съответния педагогически колектив, могат да бъдат предоставени от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или от друга институция, лицензирана да предоставя социални услуги на деца. При необходимост психологът може да работи и със съучениците на децата с увреждания.

 

Логопеди

 

Основна цел на логопедичната дейност е да проучва, диагностицира, коригира и подпомага децата с езиково-говорни нарушения за адаптирането им към социалните и културни позиции в обществото. В заниманията си логопедът целенасочено и ефективно прилага научнообосновани и практически проверени методи за профилактика и преодоляване на речевите отклонения.
Задачите на педагога на деца с езиково-говорни нарушения са:

 

  • да открива и диагностицира деца и ученици с езиково-говорни и комуникативни нарушения в по-ранен етап от развитието им;

 

  • да анализира структурата на отделните речеви нарушения при деца и ученици със специални образователни потребности и влиянието им върху общото психично развитие и социална интеграция;

 

  • да изработва методи и похвати за корекция на езиково-говорните нарушения, съобразени с индивидуалните умения, потребности и интереси на всяко дете и ученик със специални образователни потребности.

 

Контакти

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград

Град Благоевград, Община Благоевград, ул. Братя Иванови 7
Телефон: 073833341
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Благоевград