Регистър на училищата

Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски, Град Благоевград

авторитетна учебна институция благоевград

авторитетна учебна институция благоевград, авторитетно учебното заведение благоевград, добра езикова подготовка благоевград, добра общообразователна подготовка благоевград, добра чуждоезикова подготовка благоевград, добри езикови педагози благоевград, добро учебно заведение благоевград, извор на знание благоевград, изучаване на чужди езици благоевград, иновативно училище благоевград, качествено езиково обучение благоевград, качествено образование благоевград, качествено обучение благоевград, педагози с богат опит благоевград, предпочитано средно училище благоевград, препоръчано средно училище благоевград, средно училище свети климент охридски благоевград, су с изучаване на чужди езици благоевград, суиче свети климент охридски, суиче свети климент охридски благоевград, училище с добра база благоевград, училище с добра езикова подготовка благоевград, училище с изучаване на чужди езици, училище с традиции благоевград, училище с чуждоезикова подготовка благоевград, училище с чуждоезиково обучение благоевград, чуждоезикова подготовка благоевград, чуждоезиково обучение благоевград

Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски
Информация

Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски

 

Средно училище с изучаване на чужди езици Св. Климент Охридски, Благоевград е учебно заведение с дългогодишна история, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

 

Училището кандидатства и е одобрено като партньор по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона на хазарта за 2022 г. на Министерство на младежта и спорта съгласно договор № 25-0024 от 15.07.2022 г. на бенефициера ЮЛНЦ Футболен клуб Ес Пи Ес.

 

Отворило врати през 1991 год., за да посрещне своите жадни за знание възитаници, поемащи пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето. 

 

Училището продължава делото на своя патрон Св. Климент Охридски, черпейки сили и вдъхновение от вековния опит на традициите в българското образование и успява да върви уверено по пътя на своето развитие.

 

За кратък период от време училището успя да се утвърди, не само като център на просветата и културата, но и като едно от най-предпочитаните учебни заведения в града. Показателно за тове е непрекъснато нарстващият брой ученици, желаящи да получат добра общообразователна и чуждоезикова подготовка.

 

Учебно-възпитателната работа в СУ с изучаване на чужди езици Св. Климент Охридски е насочена към изграждане на физически здрави и знаещи личности, с модерно мислене и поведение, с висока нравствена и духовна култура.

 

В училището са изучавани шест чужди езика - англиийски, немски, руски, френски, испански и италиански език, като всеки ученик изучава задължително поне два от тях.

 

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

Учебното заведение предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски проекти, за повишване мотивацията за учене, разширяващи специфичните знания, умения и компетентности.

 

В помощ на учениците е училищната библиотека, разполагаща с разнообразна художествена и научна литература,  видео и аудио касети и много други материали.

 

Наред с качествената общообразователна подготовка на учениците в училището успешно са реализирани над 20 национални и международни проекта. Възпитаниците на СУИЧЕ Св. Климент Охридски се представят блестящо на изпити, олимпиади, математически и лингвистични състезания.

 

Спортната дейност на училището е свързана не само с вътрешно-училищните състезания, но и с организираните турнири на общинско и национално ниво.

 

През годините френското езиково обучение е подпомагано от езикови асистенти. Млади преподаватели от САЩ, Полша, Франция, Румъния и други спомагат за осъществяване на междукултурен диалог, опознаване на други култури, традиции, история и нрави.

 

При дипломирането си завършващите ученици полагат изпити и получават сертификати за международно владеене на френски и руски език.

 

Добрата общообразователна и чуждоезикова подготовката, която получават възпитаницита на СУИЧЕ Св. Климент Охридски е една солидна основа за активен и ползотворен живот в динамично променящото се общество, поело посоката на Европейската интеграция.

 

Директор на учебното заведение е д-р Светлин Абаджиев.

 

Мисия

 

СУ с изучаване на чужди езици Св. Климент Охридски, Благоевград е изградило своето име като едно от утвърдените училища в сферата на средното образование в България.

 

Обучението е синоним на високо качество на образование. Основният принос за това се дължи на екипа, състоящ се от взискателни преподаватели, притежаващи високи квалификации и опит.

 

Мисията на екипа е да създава образователна среда, която да вдъхновява и мотивора учениците да усвояват знания и умения, които са необходими за техния успех в XXI-ви век.

 

Дейността на СУИЧЕ Св. Климент Охридски, е насочена към:

 

  • Реализиране на общозадължителното обучение на учениците от 1-ви до 12-ти клас.

 

  • Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.

 

  • Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

 

  • Способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят.

 

 

Контакти

Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски

Град Благоевград, Община Благоевград, ул. Брегалница 2
Телефон: 073831998
Интернет сайт: fllschool.eu

Галерия

Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски
Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски
Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски
Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски
Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски
Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски
Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски
Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски
Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски
Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски

Още Училища в Град Благоевград

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски, Благоевград

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в Благоевград. Води начал

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Благоевград

НХГ Св. Св. Кирил и Методий, Благоевград е учебно заведение, открито със заповед на Министъра на народната просвета от 29.08.1991 година. Гимназията е правоприемник и продължител на Полите

Природо - математическа гимназия Академик Сергей Корольов

Природо - математическа гимназия Академик Сергей Корольов, Благоевград

Природо - математическа гимназия Акад. Сергей П. Корольов, Благоевград е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Благоевград

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по път

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград, Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Благоевград е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, Благоевград

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Наследник на първото техническо училище в областта, създадено през 1959 г. за нуждите на развиваща