Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски, Град Благоевград - Екип

възпитатели по специална педагогика благоевград

възпитатели по специална педагогика благоевград, заведение за възпитание на деца със соп благоевгад, заведение за деца със соп благоевград, заведение за обучение на деца със соп благоевград, индивидуални образователни програми благоевград, обучение на деца със соп благоевград, обучение по специални програми благоевград, пу св паисий хилендарски благоевград, специализиран център благоевград, специализиран център за деца благоевград, специализиран център за деца със соп благоевград, специализирано заведение за деца благоевград, специализирано обучение на деца благоевград, училище за деца със соп благоевград, център за деца със соп благоевград, център за образователна подкрепа благоевград, център за соп благоевград, център за соп св паисий хилендарски, център за соп св паисий хилендарски благоевград, център св паисий хилендарски благоевград, цсоп благоевград, цсоп паисий хилендарски, цсоп св паисий хилендарски, цсоп св паисий хилендарски благоевград, цсоп свети паисий хилендарски

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Екип

Екип от добре подготвени специалисти - специални педагози, логопеди, психолог, медицински специалист, работят съвместно с родители, обществени организации и представители на общността, за да могат децата с увреждания да развият своите способности и да се чувстват полезни.


Възпитаниците на ЦСОП Св. Паисий Хилендарски, Благоевград са различни, но си остават деца на своето време. Те се обучават по индивидуални учебни програми по всички предмети и получават добра подготовка, съобразена с техните обучителни особености, възможности и потребности, придобиват необходимите знания и умения за социална адаптация и професионална реализация.


За осигуряването на адекватна и висококвалифицирана образователна подкрепа, ЦСОП Св. Паисий Хилендарски разполага с екип от квалифицирани специалисти, включващ:

 

Специални педагози - висококвалифицирани специалисти, отдадени на обучението, възпитанието и грижите за децата със специални образователни потребности.

 

Логопеди - в логопедичния кабинет се извършва диагностика, рехабилитация и корекция на всички комуникативни нарушения. Логопедичната терапия се провежда индивидуално и групово. Групите се сформират съобразно вида и степента на нарушението, възрастовите и индивидуални особености, нормативните изисквания. Логопедичната терапията се осъществява по индивудуален корекционен план, включващ различни методи, техники и способи на работа.

 

Психолози - в психологическия кабинет се извършва проучване, проследняване и подпомагане на психичнотото развитие и здраве на децата и юношите- психо социална рехабилитация. Психологът предлага психодиагностични изследвания и съответно изготвя доклади и становища в областите на когнитивното, интелектуалното, емоционално- волевото и психомоторното развитие на децата. Във връзка с дейността си, психологът изготвя доклади за оценка на образователните потребности на учениците и участва в изработването на индивидуални образователни програми. Психологът предлага конкретни мерки и дейности, съобразени с индивидуалните особености на отделните ученици, като оказва методическа и експертна помощ и подкрепа на учителите, логопедите, терапевтите, като същевременно осъществява връзка с родители, настойници и попечители.

 

Кинезитерапевти - след запознаване с медицинските документи за всяко лице, кинзитерапевтът прави функционална диагностика, локален статус, измервания, с цел установяване дали има и какви са физическите нарушения на децата. След получената от изследванията информация, за всяко нуждаещо се дете се изготвя индивидуален план за рехабилитационна подкрепа и се определя методика на работа. Във връзка с изготвения индивидуален план се избират необходимите дейности- изправителна гимнастика, ЛФК, координационни упражнения, засилване на мускулатурата с понижен тонус, масажни похвати и други.

 

Кинезитерапията е неизменна част от работата с деца със специални потребности. В зависимост от физическото състояние на децата, кинезитерапията се провежда индивидуално и в по-редки случаи на малки групи. Целта на кинезитерапията е подобряване на физическото развитие и състояние на учениците, обогатяване на физическата култура и дееспособност, стимулиране и предотвратяване на по-нататъшни изменения.

 

Помощник-учителите подпомагат специалните педагози при подготовката на децата, като участват активно в образователно-възпитателния процес и извънкласните дейности под ръководството на специалните педагози. Помощник-учителят съдейства на специалните педагози при подбиране на подходящи методи, средства и материали за реализиране на специалните функции на ЦСОП.

 

Медицинско лице - следи за развитието на децата и в случай на инцидент оказва спешна помощ на пострадало дете до пристигане на екип на Бърза помощ.

 

Контакти

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски

Телефон: 073850037
Факс: 073850037
Интернет сайт: csop-blg.com

Галерия

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски
Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски

Още Училища в Град Благоевград

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Благоевград

НХГ Св. Св. Кирил и Методий, Благоевград е учебно заведение, открито със заповед на Министъра на народната просвета от 29.08.1991 година. Гимназията е правоприемник и продължител на Полите

Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски

Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски, Благоевград

Средно училище с изучаване на чужди езици Св. Климент Охридски, Благоевград е учебно заведение с дългогодишна история, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

Природо - математическа гимназия Академик Сергей Корольов

Природо - математическа гимназия Академик Сергей Корольов, Благоевград

Природо - математическа гимназия Акад. Сергей П. Корольов, Благоевград е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Благоевград

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по път

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград, Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Благоевград е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, Благоевград

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Наследник на първото техническо училище в областта, създадено през 1959 г. за нуждите на развиваща