Регистър на училищата

2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, Град Благоевград

2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
Информация

2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

Второ основно училище е основано през 1907 година и се е наричало Горноджумайско основно училище. През учебната 1907/1908 година в училището е имало забавачница с 30 ученици и четири отделения.

 

През 1920 година е преименувано на Първоначално училище Арсени Костенцев.

 

През 1946 година е завършен строежа на новата сграда, в която е настанена Горноджумайската смесена прогимназия Кирил и Методий.


През 1958 година в сградата провеждат занятия Първо основно училище Кирил и Методий - наследник на бившата Горноджумайска прогимназия, и Второ основно училище Димитър Благоев.

 

През 1961 година Първо основно училище е настанено в новопостроена училищна сграда, а Второ основно училище Димитър Благоев остава да провежда занятия в сега помещаващата сграда на ул. Митрополит Борис 2.

 

Второ основно училище е едно от първите училища в града с дългогодишна история и традиции. През времето на своето съществуване училището е огнище на просветата и културата, където стотици учители са давали и продължават да дават своите знания и опит на поколения възпитаници.

 

В учебното заведение се обучават 425 ученици в общо осемнадесет паралелки, от които единадесет в начален етап, седем в прогимназиален. Осигурени са пет подготвителни групи в начален етап.

 

Училището предлага целодневно обучение в първи, втори, трети и четвърти клас с обяд в ресторант за желаещите.

 

Организират се полуинтернатни групи, в които учениците подготвят своите домашните по различни учебни предмети.

 

Екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози се грижат за обучението и възпитанието на своите ученици. Работи се по различни учебни планове, съобразени с потребностите на учениците.

 

Осигурено е интензивно обучение по чужди езици от първи клас по английски, немски, испански и руски. Обучението по втори чужд език започва в пети клас, като успоредно продължава и обучението по първия език.


В училището функционират два компютърни кабинета по информационни технологии, които разполагат с компютри с Интернет достъп, свързани в локална мрежа, принтер, скенер и камера. В тях се провеждат часовете по СИП - информационни технологии, които започват още в началния курс от първи до четвърти клас.

 

Училището разполага и с мултимедиини проектори, телевизор и DVD, които се използват от учителите за подготовка и представяне на интерактивни уроци.

 

Наличната техника позволява учителите по различните учебни дисциплини да включват елементи на компютърното обучение в часовете си - PowerPoint презентации, готови мултимедиини продукти, демонстрации на видео филми и други.

 

Контакти

Второ основно училище Димитър Благоев

Град Благоевград, Община Благоевград, ул. Митрополит Борис 2
Телефон: 073831170
Email: vtoro@abv.bg
Интернет сайт: www.2oublg.com

Галерия

2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

Още Училища в Град Благоевград

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Благоевград

НХГ Св. Св. Кирил и Методий, Благоевград е учебно заведение, открито със заповед на Министъра на народната просвета от 29.08.1991 година. Гимназията е правоприемник и продължител на Полите

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград, Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Благоевград е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Благоевград

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащ

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски, Благоевград

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в Благоевград. Води начал

Природо - математическата гимназия Академик Сергей Корольов

Природо - математическата гимназия Академик Сергей Корольов, Благоевград

Природо - математическа гимназия Акад. Сергей П. Корольов, Благоевград е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.  

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, Благоевград

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Наследник на първото техническо училище в областта, създадено през 1959 г. за нуждите на развиваща