Регистър на училищата

2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, Град Благоевград

2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
Информация

2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

Второ основно училище е основано през 1907 година и се е наричало Горноджумайско основно училище. През учебната 1907/1908 година в училището е имало забавачница с 30 ученици и четири отделения.

 

През 1920 година е преименувано на Първоначално училище Арсени Костенцев.

 

През 1946 година е завършен строежа на новата сграда, в която е настанена Горноджумайската смесена прогимназия Кирил и Методий.


През 1958 година в сградата провеждат занятия Първо основно училище Кирил и Методий - наследник на бившата Горноджумайска прогимназия, и Второ основно училище Димитър Благоев.

 

През 1961 година Първо основно училище е настанено в новопостроена училищна сграда, а Второ основно училище Димитър Благоев остава да провежда занятия в сега помещаващата сграда на ул. Митрополит Борис 2.

 

Второ основно училище е едно от първите училища в града с дългогодишна история и традиции. През времето на своето съществуване училището е огнище на просветата и културата, където стотици учители са давали и продължават да дават своите знания и опит на поколения възпитаници.

 

В учебното заведение се обучават 425 ученици в общо осемнадесет паралелки, от които единадесет в начален етап, седем в прогимназиален. Осигурени са пет подготвителни групи в начален етап.

 

Училището предлага целодневно обучение в първи, втори, трети и четвърти клас с обяд в ресторант за желаещите.

 

Организират се полуинтернатни групи, в които учениците подготвят своите домашните по различни учебни предмети.

 

Екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози се грижат за обучението и възпитанието на своите ученици. Работи се по различни учебни планове, съобразени с потребностите на учениците.

 

Осигурено е интензивно обучение по чужди езици от първи клас по английски, немски, испански и руски. Обучението по втори чужд език започва в пети клас, като успоредно продължава и обучението по първия език.


В училището функционират два компютърни кабинета по информационни технологии, които разполагат с компютри с Интернет достъп, свързани в локална мрежа, принтер, скенер и камера. В тях се провеждат часовете по СИП - информационни технологии, които започват още в началния курс от първи до четвърти клас.

 

Училището разполага и с мултимедиини проектори, телевизор и DVD, които се използват от учителите за подготовка и представяне на интерактивни уроци.

 

Наличната техника позволява учителите по различните учебни дисциплини да включват елементи на компютърното обучение в часовете си - PowerPoint презентации, готови мултимедиини продукти, демонстрации на видео филми и други.

 

Контакти

Второ основно училище Димитър Благоев

Град Благоевград, Община Благоевград, ул. Митрополит Борис 2
Телефон: 073831170
Email: vtoro@abv.bg
Интернет сайт: www.2oublg.com

Галерия

2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
2 ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

Още Училища в Община Благоевград

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски, Благоевград

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в Благоевград. Води начал

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий

Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, Благоевград

НХГ Св. Св. Кирил и Методий, Благоевград е учебно заведение, открито със заповед на Министъра на народната просвета от 29.08.1991 година. Гимназията е правоприемник и продължител на Полите

Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски

Средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски, Благоевград

Средно училище с изучаване на чужди езици Св. Климент Охридски, Благоевград е учебно заведение с дългогодишна история, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

Природо - математическа гимназия Академик Сергей Корольов

Природо - математическа гимназия Академик Сергей Корольов, Благоевград

Природо - математическа гимназия Акад. Сергей П. Корольов, Благоевград е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Благоевград

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по път

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Благоевград, Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Благоевград е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, Благоевград

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Наследник на първото техническо училище в областта, създадено през 1959 г. за нуждите на развиваща